Uczniowie ZSCKR na szkoleniu w NBP

Dnia 23. lutego 2024 r. młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie była uczestnikiem przedmiotowego szkolenia w siedzibie oddziału okręgowego NBP w Łodzi.

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Zgodnie z opracowanymi przez Radę Polityki Pieniężnej Założeniami Polityki Pieniężnej, celem NBP jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego w średnim okresie.

Do głównych obszarów działalności NBP należą:
• prowadzenie polityki pieniężnej;
• działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego;
• działalność emisyjna;
• rozwój systemu płatniczego;
• zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski;
• obsługa bankowa budżetu państwa;
• działalność edukacyjna i informacyjna.

W ramach ostatniego z obszarów działalności NBP odbyliśmy szkolenie, którego zakres obejmował rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych w walucie polskiej. Spotkanie miało na celu doskonalenie zdolności praktycznych, rozwijanie umiejętności współpracy z innymi oraz rozwijanie postawy krytycznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji. Zwiedziliśmy również siedzibę oddziału NBP w Łodzi, gdzie znajduje się imponująca a zarazem największa w skali europejskiej sala obsługi klienta. Bardzo dziękujemy za efektywne spotkanie, które dało nam rzetelną wiedzę.

Jadwiga Faltyńska – Jarosz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments