OSP Krajanka – zebranie sprawozdawcze

W niedzielę 24 lutego br. obradowali druhowie OSP Krajanka na zebraniu sprawozdawczym. Celem zebrania było podsumowanie działalności w roku 2012 i uchwalenie planu działalności na rok 2013.

Na zebranie przybyli licznie druhowie i druhny OSP oraz zaproszeni goście: wójt Czastar Dariusz Rejman, Przedstawiciel Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wieruszowie starszy kapitan Dariusz Górecki- Komendant OSP Gminy Czastary, Czesława Matusiak – dyrektor RBS Lututów o/Czastary.

Przewodniczącym zebrania został druh Krzysztof Ciepły

Zarząd OSP działał w składzie, druhowie: Prezes – Grzegorz Wojewoda, Wiceprezes-Naczelnik- Robert Górecki, Wiceprezes- Zbigniew Furman, Z-ca Naczelnika- Konrad Wojewoda, Sekretarz- Przemysław Matusiak, Skarbnik- Piotr Urbanek, Kronikarz- Kazimierz Ciura, Gospodarz- Krystyna Nogaj, Członek Zarządu- Krzysztof Ciepły.

Komisja Rewizyjna działała w składzie: Przewodniczący- Janusz Wojnarowski, Wiceprzewodniczący- Maciej Drab, Sekretarz- Leszek Syguła

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego: Grzegorz Wojewoda, Przemysław Matusiak, Robert Górecki, Krzysztof Ciepły, Zbigniew Furman

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego: Przemysław Matusiak, Grzegorz Wojewoda, Robert Górecki.

Prezes OSP druh Grzegorz Wojewoda omówił działalność OSP Krajanka za rok ubiegły. Podziękował druhom za udział w imprezach jak obchody Dnia Strażaka, Jubileusz OSP, udział w uroczystościach Świąt Wielkanocnych, czuwanie przy grobie, Boże Ciało. Druh Maciej Grab zdobył III-cie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej. Druhowie wykonali prace gospodarcze w remizie – boazerie, regały, gablotę na puchary oraz inne prace gospodarczo-porządkowe.

Największym przedsięwzięciem była budowa nowego Placu Zabaw wraz z ogrodzeniem tego placu. Pozyskano środki finansowe z programu między Prosną a Wartą w wysokości 25 tysięcy zł . Razem przedsięwzięcie kosztowało 31250 zł. W celu zapewnienia ciągłości budowy OSP musiało zaciągnąć kredyt, wypełnić różne biurokratyczne uwarunkowania, uzyskać atesty bezpieczeństwa. Tak że tutaj zarząd i osobiście prezes wykazał się dużymi zdolnościami i umiejętnościami organizacyjnymi i dużą inwencją własną.

Na dzień dzisiejszy ten piękny obiekt jest do dyspozycji i jest udostępniony do korzystania dla dzieci nie tylko z Krajanki i Jaworka ale dla wszystkich zainteresowanych.

Następnie druh Naczelnik Robert Górecki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP.

Jednostka liczy 39 członków, ponadto honorowych 8 i wspierających 14. Drużyna młodzieżowa liczy 10 członków. Druhowie wyjeżdżali do 1 akcji ratowniczej – gaszenie pożaru. Odbyło się 7 posiedzeń Zarządu. W zawodach pożarniczych seniorzy zajęli I-sze miejsce, drużyna MTP chłopców – I-sze miejsce. Jednostka posiada 1 samochód pożarniczy.

Druh Piotr Urbanek – Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, przychody, rozchody i bilans, w którym dominującą pozycję stanowiły koszty budowy Placu Zabaw.

Komisja Rewizyjna- druh Maciej Drab przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, z którego wynikało w wyniku przeprowadzonych kontroli, że do działalności Zarządu nie było żadnych uwag.

Wiceprezes, druh Zbigniew Furman przedstawił plan działania na rok 2013. Działania organizacyjne: nowi członkowie 5, wspierający 3, liczba posiedzeń 7. Prace-sprzątanie placu wokół strażnicy, inwestycje – odnowienie elewacji strażnicy, szkolenie podstawowe 2 osoby, organizacja gminnych zawodów pożarniczych. Druh Piotr Urbanek przedstawił plan finansowy, dochody, wydatki, składki, dotacje i inne pozycje budżetu.

Potrzeby jednostki to piła motorowa, pompa pływająca i samochód pożarniczy ze względu na stan wysłużenia obecnego pojazdu.

Po dyskusji zebrani udzielili absolutorium Zarządowi z działalności w roku 2012 i przyjęli plan działania.

Przedstawiciel PPSP st. kpt. Dariusz Górecki w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił działalność jednostki, podkreślił, że 12 osób ma odpowiednie przeszkolenie w tym Prezes Grzegorz Wojewoda. Poinformował, że samochód pożarniczy będzie przesunięty z Czastar do OSP Krajanka. Życzył jak najmniej wyjazdów na akcje a jak najwięcej spotkań na ćwiczeniach i szkoleniach.

Wójt Czastar Dariusz Rejman w swoim wystąpieniu wyraził się z wielkim uznaniem na temat działalności jednostki i życzył bezpiecznej służby.

Nowoprzyjęci członkowie OSP Krajanka: druhowie Michał Łukowski, Piotr Machelak, Michał Machelak, Damian Chrzan, Sebastian Chrzan, Mateusz Rzeźnik

Przewodniczący Zebrania Krzysztof Ciepły

Protokolant Przemysław Matusiak

Komisja Uchwał i Wniosków: Tomasz Ostrycharz, Krzysztof Górecki, Rafał Siwik

Wniosek o udzielenie absolutorium przedłożył wiceprzewodniczący KR Maciej Drab.

W załączonych zdjęciach przedstawiam również zdjęcia placu zabaw, który jest chlubą działalności OSP za 2012 rok i panów prezesów.

Kazimierz Błaszczak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.