OGŁOSZENIE WIERUSZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WIERUSZOWIE

Wieruszowska Spółdzielnia MieszkaniowaWIERUSZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W WIERUSZOWIE

Zaprasza do składania ofert na roboty remontowe w zakresie:

 1. Obudowanie płyt międzyokiennych i malowanie budynku Osiedle Warszawska 6

2. Obudowanie płyt międzyokiennych i malowanie budynku Osiedle Warszawska 2 –        zadanie podzielone na 2 części.

3. Roboty remontowo-konserwacyjne instalacji hydrauliczny   ( wod-kan., co, cwu)

Termin rozpoczęcia wykonywania robót z poz.1     15.05.2013r.

Termin zakończenia wykonywania robót z poz.1    30.06.2013r.

Termin rozpoczęcia wykonywania robót z poz. 2

 – część I     20.07.2013r. – część II –  15.04.2014r.

Termin zakończenia wykonywania robót z poz. 2  

– część I –   20.08.2013r.

– część II    15.06.2014r.

Termin rozpoczęcia wykonywania robót z poz. 3 – 01.06.2013r.

Termin zakończenia wykonywania robót z poz. 3 – 31.05.2015r.

Od wykonawców wymagać się będzie posiadania aktualnych dokumentów:

– rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności ze wskazaniem osób uprawnionych do   reprezentowania oferenta,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o płaceniu na bieżąco podatku i składek ubezpieczeniowych,

Specyfikację z warunkami zamówienia można otrzymać w biurze Spółdzielni pok. nr 1 tel. 502471820.

Oferty wraz z kalkulacją na wykonanie zakresu robót z poz. 1, 2  prosimy dostarczyć do biura spółdzielni do dnia 24.04.2013r. do godz. 1000, oferenci przystępujący do przetargu wpłacają do dnia 24.04.2013r. do godz. 1000 wadium w wysokości :             do pozycji nr 1 – 4.500 zł  do pozycji nr 2 – 4.500 zł

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2013r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego.

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieruszowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdej chwili bez podania przyczyn

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.