Droga Świba-Donaborów-Biadaszki otwarta

Starosta Kępiński – Witold Jankowski, wiceburmistrz Kępna – Artur Kosakiewicz oraz wójt gminy Łęka Opatowska – Adam Kopis w towarzystwie członków Zarządu Powiatu Kępińskiego, przedstawicieli wykonawcy oraz osób zaangażowanych w przedsięwzięcie i zaproszonych gości uroczyście otworzyli przebudowaną drogę Świba – Donaborów – Biadaszki. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonano w środę, 11 października.

W pierwszym etapie prac związanych z inwestycją zerwano nawierzchnię na odcinku od wyjazdu z miejscowości Donaborów w kierunku miejscowości Biadaszki (gmina Łęka Opatowska). Prace pod położenie nowej nawierzchni przeprowadzono na odcinku drogi powiatowej 5701P od skrzyżowania łączącego ją z drogą wojewódzką (dawna droga krajowa nr 8) w miejscowości Świba (gmina Kępno) do miejscowości Donaborów (gmina Baranów). Wzdłuż remontowanych odcinków wykonano podbudowę oraz położono nową nawierzchnię. wybudowano także ścieżkę rowerową. W wyremontowanym ciągu znalazł się także obiekt inżynieryjny – most drogowy.

Z realizacji inwestycji wyłączono wieś Donaborów z uwagi na fakt, że w ramach prowadzonych tam prac związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej odcinek drogi powiatowej został już gruntownie wyremontowany.

Łącznie koszt zadania zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową wyniósł 8 273 971,72 złotych. W ramach tej sumy 3 000 000,00 złotych stanowi dofinansowanie ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, kwotę 3 209 213,00 złotych wniosły gminy partnerskie na terenie których zlokalizowana jest przebudowywana droga tj. gmina Kępno, gmina Baranów oraz gmina Łęka Opatowska. Pozostałą część tj. 2 064 758,72 złotych pokrył Powiat Kępiński w ramach swojego budżetu.

Realizacja ww. zadania stanowiła kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 5701P. W 2016 roku udało się przy współudziale środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” wyremontować odcinek łączący Trzebień i Opatów. Takie rozplanowanie prac pozwoliło na uzyskanie dogodnego i przede wszystkim wygodnego w użytkowaniu połączenia drogowego umożliwiającego ruch tranzytowy pomiędzy dawną drogą krajową nr 8 (obecnie drogą wojewódzką) a krajową 11.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o. o. z siedzibą w Lublińcu.

Dodajmy, że dotąd była to jedna z niewielu już dróg powiatowych, które znajdowały się w tak fatalnym stanie technicznym.

– To kolejna ważna droga powiatowa, której przywracamy należyty stan techniczny – przyznaje Starosta Kępiński – Witold Jankowski. – Chciałem przy okazji podziękować wszystkim osobom zaangażowany w to zadanie. Dziękuję naszym partnerom z samorządów: Kępna, Łęki Opatowskiej i Baranowa. Serdeczne podziękowania kieruję do Wojewody Wielkopolskiego. Inwestycję udało nam się zrealizować przy znacznym wsparciu środków zewnętrznych i wierzę, że będzie ona dobrze służyć mieszkańcom naszego powiatu.

www.kepno.com.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Donaborów, Świba. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.