Dzień Seniora w Mielęcinie

Tym razem swoje święto obchodzili członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mielęcinie. Koło numer 5 w Mielęcinie liczy obecnie 37 członków.

 

Spotkanie emerytów składało się z dwóch części. W pierwszej, która miała charakter sprawozdawczo – wyborczy, dotychczasowa przewodnicząca Kazimiera Kupczak w swoim wystąpieniu podkreśliła aktywność członków koła w Mielęcinie, którzy czynnie biorą udział w pracach na rzecz lokalnej społeczności. Oprócz Dnia Seniora drugim istotnym spotkaniem jest wieczerza wigilijna. Tradycyjnie w okresie adwentu przygotowywane są symboliczne upominki, którym towarzyszą odwiedziny członków. Emeryci zrzeszeni w kole uczestniczą w jednodniowych wycieczkach oraz we wycieczkach kilkudniowych ( turnusach) . To doskonały sposób na integrowanie całej grupy.

Kazimiera Kupczak słowa uznania i wdzięczności skierowała do przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI Alojzego Leśniarka a także do wójta Romana Wojtysiaka i proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Parzynowie ks. Mirosława Jankowskiego. W spotkaniu uczestniczył też zastępca przewodniczącego Oddziału Rejonowego w Bralinie Stanisław Mirowski i kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Sławomir Bąk. Na zakończenie podkreśliła, iż taki dzień jest okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na ludzi starszych – ich codzienne troski i problemy.

Przewodniczący oddziału rejonowego Alojzy Leśniarek docenił wkład w prawidłowe funkcjonowanie koła w Mielęcinie. Sekretarz Gminy Bralin Zbigniew Łatka wyraził podziękowania przewodniczącej K. Kupczak za zaangażowanie. Wynikiem prawidłowej współpracy jest między innymi budowa dróg czy dom ludowy.

Zebrani członkowie koła dokonali wyboru nowych władz. Przewodniczącą koła w Mielęcinie ponownie została Kazimiera Kupczak, sekretarzem Wiesława Knapczyk, a skarbnikiem Henryka Kulesza. Zatem nic się nie zmieniło. Wystawia to wszystkim trzem paniom jak najwyższą ocenę za dotychczasową pracę na rzecz emerytów, skoro zgromadzeni dokonali ponownego wyboru.

Następnie rozpoczęła się druga część spotkania. Uświetnił ją swoim występem zespół Ale Babki pod kierunkiem muzycznym Henryka Kupczaka. Biesiada połączona z tańcami wypełniła pozostały czas świętowania.

BG

Ten wpis został opublikowany w kategorii Mielęcin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.