Zebranie sprawozdawcze w OSP Gola

W Goli zakończono cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP w gminie Bralin.

 

 

Prezes OSP Gola Daniel Kłodnicki w swoim sprawozdaniu omówił zakres działań jednostki w zeszłym roku. Po nim sprawozdanie finansowe i tegoroczny plan finansowy przedstawił Roman Grodzki. Wojciech Tomaszewski zaprezentował plan działania na 2018 rok. Uwagę zwraca chęć dalszych prac użytecznych publicznie – modernizacja zaplecza sali OSP i zagospodarowanie boiska sportowego.

Druhowie z Goli chcieliby również pozyskać sprzęt gaśniczy i umundurowanie. Po zaprezentowaniu stanowiska komisji rewizyjnej i dyskusji członkowie jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. W dalszym przebiegu zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił prezes ZG OSP Marek Fras.

Choć bardzo ciepło wyrażał się o współpracy z OSP Gola, to zwrócił uwagę na brak reprezentantów w turnieju wiedzy pożarniczej. Komendant Gminny OSP Roman Dębski oprócz pochwał pod adresem jednostki OSP w Goli, mówił o ograniczeniach finansowych. Wynikają one ze zmian w strukturze finansowania jakie pojawiły się odgórnie.

Wójt Roman Wojtysiak dziękował strażakom za zaangażowanie w organizację imprez i uroczystości o charakterze gminnym. Podkreślił wzajemne zrozumienie i współpracę OSP Gola z gminą Bralin. O dobrych relacjach z druhami mówiła też sołtys Justyna Kabot. Potwierdzeniem tych słów był przygotowany przez nią miły i słodki akcent z okazji dnia chłopca. Zaproszony na zebranie dzielnicowy st. asp. Adrian Szlag przybliżył zebranym informacje o funkcjonowaniu posterunku policji w Bralinie.

G. Banaszak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Gola. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.