Konferencja ”Innowacyjna firma. Wspieramy przedsiębiorców” – Kępno 2018

W jednym z kępińskich lokali odbyła się dziś –  16 kwietnia 2018 r. konferencja pn. „Innowacyjna firma. Wsparcie Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców”, inaugurująca cykl konferencji oraz działań, które mając na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości poprzez stworzenie platformy wymiany informacji oraz  kierunków rozwoju, na jakie mogą liczyć firmy i samorząd planując dalszą ekspansję.

Konferencja została zorganizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Andżelikę Możdżanowską i wzbudziła ogromne  zainteresowanie o czym świadczy uczestnictwo w niej ok. 200 osób.

Uroczystym podpisaniem z przedstawicielami samorządu lokalnego deklaracji „Prościej znaczy skuteczniej” – o propagowaniu prostego języka rozpoczęto realizację spotkania. Pani Minister, Pani Wojewoda oraz przedstawiciele wszystkich samorządów powiatu kępińskiego,  podpisali list intencyjny o propagowaniu prostego języka w urzędach.

Kolejne punkty programu konferencji przedstawiały się następująco :

Wystąpienie Pani Minister Andżeliki Możdżanowskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Małych  i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji  i Rozwoju.

Wystąpienie Pana Ministra Pawła Cybulskiego, Podsekretarza   Stanu  w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przygotowanie  i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna.

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla branży meblarskiej.

Wsparcie dla firm z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozpoczęcie i rozwój działalności na rynkach zagranicznych.
– Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – bezpieczna wymiana handlowa.
– Wsparcie dla ekspansji zagranicznej – możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.
– Potencjalne rynki i kanały dystrybucji – programy promocji dla MŚP (np. programy branżowe, targi i misje) – oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
– Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Indywidualne konsultacje z ekspertami podczas konferencji miały ogromne znaczenie dla jej uczestników. Bezpośredni kontakt i przedstawienie indywidualnych problemów oraz uzyskanie w tym temacie niezbędnych informacji jest z pewnością bardzo cenne.

Wizytacja Pani Minister Andżeliki Możdżanowskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Małych  i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji  i Rozwoju oraz Pana Ministra Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kępnie zakończyła kępińskie spotkanie inaugurujące cykl konferencji oraz działań, które mają na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości.

E. Tomaszek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.