Ogłoszenie dotyczące nieruchomości Galewice

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7 został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni

– wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Galewice, oznaczonej jako działka nr 1024/1 o powierzchni 0,1362 ha, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Nr 438/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego

Wieruszów, dnia 11 lipca 2018 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Galewice. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.