Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o ogłoszeniu
II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Szklarka Mielęcka.

1. PRZEDMIOT PRZETARGU, OPIS NIERUCHOMOŚCI ORAZ CENA WYWOŁAWCZA DO I PRZETARGU.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Szklarka Mielęcka, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Szklarka Mielęcka jako działka nr 131 o powierzchni 1,19 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00044041/1.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie jest przedmiotem zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość przeznaczona jest pod tereny rolnicze – symbol M6R.
Cena wywoławcza do II przetargu została ustalona na kwotę 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), netto, plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

2. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.
I przetarg odbędzie się w dniu 13 września o godz. 11:00, w sali narad (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Kępnie w siedzibie przy ul. Kościuszki 9 w Kępnie.

3. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Warunki wzięcia udziału w przetargu, wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wnoszenia podano w ogłoszeniu o przetargu.
2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
– Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – przy ul. Ratuszowej 1,
ul. Kościuszki 9, ul. Sienkiewicza
– Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: www.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno: www.bip.kepno.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78-25-810) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments