Szkoła Podstawowa w Trzcinicy w Programie „Niepodległa”

Ogólnopolski Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2021 łączy różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy złożyła wniosek o dofinansowanie na organizacje obchodów związanych setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”.

Do konkursu zgłoszono w sumie 2 500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez Ministra Edukacji Narodowej dokonał ostatecznej oceny i wyłonił 257 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie, w tym 23 z województwa wielkopolskiego, wśród nich z Trzcinicy. Szkoła Podstawowa w Trzcinicy otrzyma 7 600 zł dofinansowania.

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego była trzystopniowa. W pierwszym etapie szkoły i placówki edukacyjne miały za zadanie przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, które zostały zweryfikowane przez organ prowadzący, następnie przekazanie odpowiedniemu wojewodzie. Zespoły powołane przez wojewodów oceniały wnioski pod względem formalnym, zaś załączone do nich rekomendowane wnioski szkół – pod względem merytorycznym. Wojewodowie przekazali Ministrowi Edukacji Narodowej zatwierdzony protokół z oceny.

W ramach wniosku szkoły przedstawiły planowane działania, mające na celu uczczenie 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości. SP w Trzcinicy za swoje dodatkowe cele obrała sobie również pogłębienie wiedzy historycznej, zapoznanie z działalnością Józefa Piłsudskiego, przeżycie żywej lekcji historii, kształtowanie postaw patriotycznych, uświadomienie znaczenia wolności, niepodległości, suwerenności, zapoznanie ze sprzętem wojskowym z okresu walk o niepodległość, kultywowanie pamięci o przodkach zasłużonych dla regionu, rozwijanie zainteresowań historycznych. Szkoła zrealizuje cele poprzez następujące działania:
– wystawę „100-leceie odzyskania niepodległości”,
– 2-dniową wycieczkę do Warszawy i Sulejówka „Śladami Józefa Piłsudskiego”,
– przedstawienie teatralne „Od Konstytucji 3-majowej po niepodległość”,
– nagranie filmu pt. „Wielkopolskie drogi do niepodległości – Bohaterowie Małych Ojczyzn”,
– organizację gry terenowej „Patrol powstańczy”,
– spotkanie z mieszkańcem gminy Trzcinica panem Pawłem Kaczmarkiem, członkiem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego,
– turniej historyczny pn. „Drogi do niepodległości”,
– spotkanie z najstarszą mieszkanką Trzcinicy,
– akcję czytelniczą „Poznawanie historii Polski przez czytanie”.

Wójt Gminy Trzcinica gratuluje osiągniętego sukcesu i zaprasza wszystkich uczniów, rodziców i mieszkańców gminy do aktywnego udziału w realizacji projektu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.