O czym na sesji Rady Powiatu Kępińskiego?

W czwartek odbyła się II sesja Rady Powiatu Kępińskiego nowej kadencji. Jednym z ważniejszych punktów było ustanowienie wynagrodzenia nowego Starosty Powiatu Kępińskiego – Roberta Kieruzala.

Podczas tych obrad obecny był radny Michał Solecki, który przyjął zaświadczenie o byciu radnym i złożył ślubowanie. Przypomnijmy, że radny poddał się operacji serca w szpitalu we Francji, co uniemożliwiło mu uczestniczenie w pierwszej sesji.

Desygnowano także komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działań oraz skład osobowy. Radni wpisywali się do poszczególnych komisji a ich przewodniczących wybierano już wewnątrz danych komisji. Powołano także i określono składy osobowe Komisji Rewizyjnej (Michał Solecki, Marian Górecki – przewodniczący, Jan Wawrzyniak) oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kępińskiego (Witold Jankowski – przewodniczący, Tomasz Gattner, Włodzimierz Mazurkiewicz).

Komisja budżetu i finansów: Witold Jankowski, Renata Ciemny, Marek Potarzycki, Alicja Śniegocka, Robert Kieruzal.
Komisja edukacji i promocji: Regina Marczak, Iwona Gogół, Grzegorz Berski, Jolanta Jędrecka.
Komisja rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska: Jan Wawrzyniak, Dariusz Gąszczak, Zdzisław Burzała, Marek Potarzycki.
Komisja zdrowia, opieki społecznej i pomocy rodzinie: Regina Marczak, Renata Ciemny, Włodzimierz Mazurkiewicz, Michał Solecki, Grzegorz Berski, Krystyna Możdżanowska, Jolanta Jędrecka.
Komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego: Marian Górecki, Dariusz Gąszczak, Tomasz Gattner, Renata Ciemny, Iwona Gogół, Zdzisław Burzała.

Ustalono wynagrodzenie Starosty Kępińskiego – Roberta Kieruzala. Stosownie do propozycji uchwały, wynagrodzenie brutto wyniesie 10 180,00 zł. Na tą kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze – 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł, dodatek specjalny – 2.640,00 zł, dodatek za wysługę lat – 940,00 zł.

Ustalono także łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2018 rok w wysokości 65.935.952,97 zł, z czego – dochody bieżące w kwocie 55.597.345,50 złdochody majątkowe w kwocie 10.338.607,47 zł.

red.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.