Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP w gminie Trzcinica

28 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

 

 

Gmina Trzcinica otrzymała dotację celową w wysokości 31 677,66 złotych
w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Trzcinica po przeprowadzeniu procedury przetargowej zakupiła i przekazała jednostkom OSP: detektor napięcia, latarki akumulatorowe, pilarki do drewna, zestawy do stabilizacji pojazdów, sprzęt do oznakowania terenu, piłę ratowniczą i defibrylator.

Zadaniem objętych zostało wszystkie osiem jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Trzcinica. Wartość całkowita realizacji projektu to 31 997,65 złotych w tym 319,99 złotych to środki własne Gminy Trzcinica. Zadanie pod nazwą „Doposażenie jednostek

Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzcinica w sprzęt i urządzenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia w ramach przyznanych środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .

28 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa. Gmina Trzcinica otrzymała dotację celową w wysokości 31 677,66 złotych
w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Trzcinica po przeprowadzeniu procedury przetargowej zakupiła i przekazała jednostkom OSP: detektor napięcia, latarki akumulatorowe, pilarki do drewna, zestawy do stabilizacji pojazdów, sprzęt do oznakowania terenu, piłę ratowniczą i defibrylator. Zadaniem objętych zostało  wszystkie osiem jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Trzcinica. Wartość całkowita realizacji projektu to 31 997,65 złotych w tym 319,99 złotych to środki własne Gminy Trzcinica. Zadanie pod nazwą „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzcinica w sprzęt i urządzenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia w ramach przyznanych środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.