Czy Lututów odzyska prawa miejskie?

Rozpoczął się historyczny moment w dziejach Lututowa. Radni Rady Gminy w Lututowie jednogłośnie przyjęli uchwałę na mocy której zostaną przeprowadzone konsultacje dotyczące wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie miejscowości Lututów statusu miasta.

Nie jest to pierwszy raz w długiej historii Lututowa, gdy próbuje się przywrócić prawa miejskie. W przeszłości już dwukrotnie starano się, aby Lututów posiadał te przywileje. Takimi aspiracjami wykazywali się Leszek Żbik i Józef Suwara. Niestety, w obu tych przypadkach działania spełzły na niczym.

Podczas VI Sesja Rady Gminy Lututów wójt Marek Pikuła w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla obecnej kadencji a także pochylił się nad historią i czasami, gdy Lututów po raz pierwszy otrzymał prawa miejskie – Wrócę do roku 1406, gdzie Król Władysław Jagiełło po raz pierwszy nadał prawa miejskie dla Lututowa. Jest to zawsze powiązane z pewnymi zdarzeniami właśnie w Lututowie. Od tego czasu było nadane prawo targów. Miejscowości o charakterze miasta miały możliwość organizowania targów. 

O degradacji Lututowa zadecydował długotrwały proces na który składały się pożary, przemarsze wojsk, wojny, epidemie. W dokumentach z początku XVIII wieku mówi się o Lututowie już wyłącznie jako o wsi. Rok 1720 uważa się powszechnie jako datę utraty praw miejskich przez Lututów.

Zabiegi właściciela Lututowa – Stanisława Biernackiego – o przywrócenie miejscowości praw miejskich, uwieńczone zostały sukcesem. W roku 1843 Lututów zaliczony został do miast prywatnych V rzędu. Jednocześnie miasto otrzymało prawo do odbywania targów w poniedziałek i 110 jarmarków w roku.

W 1843 roku po raz drugi prawa miejskie został nam nadane – mówił wójt Pikuła, kontynuując. Jakie były skutki zrywów niepodległościowych to mówi nam rok 1870. Wspomnę tutaj chyba o najważniejszym powstaniu i zrywie powstania styczniowego, bitwa pod Koziołkiem w roku 1863. Myślę, że te szczególne wydarzenia zobowiązują nas do tego, aby przywrócić te prawa miejskie, aby najwyższa ofiara życia nie była na marne.

15 czerwca 1863 roku miała miejsce pod Lututowem jedna z większych bitew Powstania Styczniowego. Wojska carskie pod dowództwem Pomierancowa rozbiły oddział powstańczy Antoniego Korotyńskiego. Rannych powstańców umieszczono we dworze Taczanowskich ,a poległych pochowano we wspólnej mogile na lututowskim cmentarzu. Mogiła, jak i miejsce bitwy są otaczane czcią przez młodzież, władze i społeczność naszej gminy.

W 1870 roku wszystkie miasta Ziemi Wieluńskiej za wyjątkiem Wielunia zostały pozbawione przez władze carskie praw miejskich. Akt ten traktowany jest jako represje popowstaniowe władz rosyjskich. Lututów powtórnie utracił prawa miejskie i dotychczas ich nie odzyskał. Zachował jednak wygląd i charakter miasteczka bez praw miejskich.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w poszczególnych sołectwach gminy Lututów. Polegać one będą na osobistym składaniu podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców. Do uczestnictwa w konsultacji uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy Lututów. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony i złożony właściwy wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie do 31 marca 2019 r.

Czas pokaże jak mieszkańcy gminy Lututów zareagują na ten pomysł. 

pwr.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments