Regionalne konsultacje – Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich

 1 lutego 2019r. w sali konferencyjnej „Kamiński a Zdrowie” w Kępnie odbyły się Regionalne Konsultacje pn. Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Konferencję zorganizowała i prowadziła pani Poseł – Andżelika Możdżanowska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Na sali zasiadło 130 pań reprezentujących 65 kół z terenu powiatu kępińskiego zarejestrowanych w ARiMR. W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy w osobach starosty Roberta Kieruzala, burmistrza Piotra Psikusa, wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika, przedstawicieli Urzędu Skarbowego i ARiMR.

Po wystąpieniu Pani minister, przyszedł czas na prezentacje i wyjaśnienia związane z dokumentacją i rozliczeniami dotacji. Padały konkretne pytania i odpowiedzi. Na zakończenie spotkania zostało rozlosowane dla KGW kilkadziesiąt stojących banerów reklamujących Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe.

29 listopada 2018 roku w życie weszła ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Co niesie za sobą ta ustawa zapytałem Panią minister Andżelikę Możdżanowską :

Pani Minister z dużym zainteresowaniem i pewną satysfakcją obserwujemy sytuację polegającą na tym, że Kępno staje się w kraju ważnym ośrodkiem różnego rodzaju regionalnych konsultacji rządowych. Co o tym Pani sądzi i poproszę kilka słów o dzisiejszych konsultacjach.

Jeśli chodzi o Wielkopolskę to Kępno zawsze było i jest tym ośrodkiem, który był niezwykle ważny, choćby z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, widzimy tu także kwestię niskiego bezrobocia.

Konsultacje, które mam zaszczyt dzisiaj prowadzić odbywają się nie tylko w Kępnie. Rano byliśmy w Ostrzeszowie a odbywały się one również  w innych miejscach na mapie Polski.

To są konsultacje regionalne na temat Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych Kół Gospodyń Wiejskich, które skorzystały z zapisu rejestracyjnego i otrzymały środki finansowe. Teraz podejmujemy drugi krok. Konsultacje mają jeden zasadniczy cel – zminimalizować jakiekolwiek wątpliwości Pań, które gdzieś tam się rodzą, albo z obaw albo z jakiś plotek, niepotwierdzonych informacji, mitów czy tak zwanego straszenia, jak ta ustawa jest rygorystyczna.

Panie dowiadują się, że to jest bardzo dobry dokument, który daje im możliwości i korzyści. Te korzyści to jest wsparcie finansowe – systemowe, które otrzymały a teraz wydatkują i pytają na co mogą a mogą – na wszystko, co jest celem statutowym. Jak mogą prowadzić działalność gospodarczą, czy muszą płacić podatki – nie jeżeli przeznaczają dochody na działalność statutową a ona jest bardzo szeroka.

Zapisana indywidualnie, bo Panie korzystały z wzorcowego statutu lub też go rozszerzały, ale praktycznie tam są nieograniczone możliwości wspierania obszarów wiejskich i sytuacji na obszarach wiejskich dedykowanej w obiekt, w kulturę, oświatę, edukację, szkolenia, promocję tradycji dziedzictwa kulturalnego. Praktycznie wszystko mieści się w tym zakresie. Bez opodatkowania, bez obowiązku kasy fiskalnej, zwolnienia z podatku VAT do 200 tys. złotych. Bezpłatna pomoc prawna, ale także wsparcie ze strony Urzędu Skarbowego i Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa dedykowany pełnomocnik a także Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Bardzo się cieszę, że są wśród nas samorządowcy, którzy mogą uruchomić kolejne środki finansowe w ramach swojego budżetu. To, że Panie posiadają osobowość prawną oprócz tych udogodnień podatkowo -fiskalnych daje jedną podstawową kwestię. Mogą korzystać ze wsparcia finansowego od wójta, burmistrza, starosty, urzędu marszałkowskiego, województw. Chcemy także uruchomić programy dedykowane nie tylko z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ale także z Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy też Ministerstwa Cyfryzacji na szkolenia.

Zachęcam do zwiedzania strony www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl tam są wszystkie informacje na bieżąco podejmowane z Paniami, jako taki bufor wymiany informacji. Tam będzie także studium przypadku, jakie to rozliczenie i ewidencja jest proste. Panie nie dowierzają, że to może być tak proste. Ja przy założeniach powstawania tej ustawy wyznaczyłam sobie jedną zasadę i regułę, to musi być jasne proste i czytelne. My ufamy funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich, realizacji zadań nie tylko tych bieżących, ale dla mnie niezwykle ważne jest wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a Panie to na co dzień realizują.

Pani Minister działalność Kół Gospodyń Wiejskich to sfera działalności organizacji pozarządowych. Skąd taki pomysł, że rząd, ministerstwo wchodzą jakby w ten zakres działania, czy nie ma tu podejrzeń, że rząd będzie chciał wpływać w jakiś sposób na te sferę życia społecznego.

Wręcz odwrotnie. Tak naprawdę nie będziemy budowali żadnych struktur, wszystkie koła są dla nas równe. Zresztą przy procedowaniu tej ustawy nie było wyboru, które koło ma otrzymać wsparcie finansowe a które nie. Była tylko jedna podstawowa zasada, doceniamy tylko te już funkcjonujące i dla nich ten miesiąc pierwszeństwa był dedykowany i dla tych miejscowości, które już koła miały a nie tych, które nie istniały.

Mogły Panie skorzystać z rejestracji bezpośrednio i mało tego Panie same decydowały, czy podjąć ten krok czy nie, bowiem nie miały żadnych obwarowań w kwestiach wyrejestrowania się. Proste podstawy osoby prawnej dedykowaliśmy po to, by Panie miały mniej obowiązków i formalności, stąd takie rozwiązania proste i czytelne. Ja podkreślam, że do tej pory, osoby które korzystały z płatności bezpośrednich czy to ze wsparcia środków unijnych w ramach ich pozyskiwania dla organizacji pozarządowych, czy były motywowane politycznie – nie.

To jest dokładnie taka sama ustawa dająca możliwości i niezależność oraz perspektywy i mam nadzieję, że politycznie nikt jej nie zlikwiduje, bo w ten sposób można tylko ograniczyć funkcjonowanie. Każde wsparcie tylko ułatwia i powoduje bieżącą działalność i rozwój i to jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Tu jest uwalnianie potencjału a ten potencjał przedsiębiorczy w Tych Paniach jest ogromny. Panie borykały się często z tymi problemami finansowymi.

Proszę sobie przypomnieć ile Kół Gospodyń Wiejskich zostało wygaszonych czy zlikwidowanych. Ile osób rezygnowało z uczestnictwa, bo Panie się finansowały tylko ze składek. Panie musiały negocjować z samorządowcami, bo samorządowcy mówili jasno nie mamy podstaw prawnych, żeby przekazywać wam środki finansowe. Teraz ich nie ma, te wszystkie problemy rozwiązaliśmy. Panie tak naprawdę mogą sprzedawać swoje produkty regionalne, lokalne bez jakichkolwiek ograniczeń.

To daje ten potencjał możliwości rozwoju i funkcjonowania w każdej lokalnej miejscowości. Ja podkreślę jeszcze raz, w każdej miejscowości, gdzie funkcjonuje KGW jest nasza mała Polska. Ta nasza mała Polska buduje nasz terytorialny wizerunek dziedzictwa narodowego, to co jest w nas najpiękniejszego. Nie wolno było tego zatracić. Zrobiliśmy to w ostatnim możliwym momencie mimo tego, że ja o takie rozwiązania walczyłam kilka lat.

Jak słyszeliśmy w Pani wystąpieniu, w procedowaniu tej ustawy uczestniczyło kilka ministerstw, ale dlaczego wiodąca rola przypadła Pani ministerstwu?

Inwestycje i rozwój to jest właśnie potencjał. Ja jestem pełnomocnikiem rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość, to jest przedsiębiorczość w pełnym tego słowa znaczeniu, poza tym w naszym ministerstwie jest sporo środków finansowych, które możemy dysponować w ramach funduszy europejskich i ktoś musiał koordynować te działania i być koordynatorem tych rozwiązań. Rzeczywiście trudna rola, podjęłam się jej i myślę, że udało mi się to zrealizować zgodnie z oczekiwaniami Pań. Tą ustawę wypracowały nasze wspólne rozmowy od lat podejmowane na wszystkich spotkaniach z Paniami w ramach KGW. Dla mnie Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe są tym fundamentem realizacji i integracji lokalnej społeczności.

Pani Minister obserwuje te spotkania i po frekwencji i uśmiechniętych minach Pań widać, że są zadowolone z tych rozwiązań.

Tak. Spotykamy się z takimi opiniami. Panie redaktorze najważniejsze są efekty. Szesnaście dni, szesnaście milionów, czyli zainteresowanie jest ogromne. Wielkopolska prawie 1000 kół zarejestrowanych a to daje nam 3 miliony złotych wsparcia w obszary wiejskie czyli dla konkretnego koła i miejscowości. To jest dla mnie niezwykle ważne i mam nadzieję, że Panie teraz zresztą widać to podczas dyskusji, że uruchomił się ich potencjał realizacji. Panie mają dobre pomysły, mają niespożytą energię i chcą pokazać to co do tej pory mogły robić, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

Czy jest szansa na uruchomienie kolejnych środków?

Panie redaktorze, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju takie środki, jak w ramach tego grudniowego wsparcia na pewno przeznaczy, ale w międzyczasie i tak uruchamiamy kolejny konkurs i już w marcu planujemy środki dedykować w ramach wsparcia obszarów wiejskich.

Pani Minister dziękuję za rozmowę.

E. Tomaszek ITP i powiatowy.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno, Powiat Kępiński. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.