Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

W dniu  28 marca 2019 r. w Hipolitach Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie  zorganizował coroczne Zebranie Przedstawicieli.

 

Działalność lututowskiego banku prowadzona jest na terenie powiatu wieruszowskiego, wieluńskiego, sieradzkiego oraz ostrzeszowskiego. Zajmuje 3 pozycję w grupie SGB  oraz 8 wśród ponad pięciuset banków  w Polsce.

Na corocznym  zebraniu pojawiła się więc liczna grupa gości, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, przedstawiciele zrzeszenia banków, samorządowcy oraz liczna grupa osób współpracujących z bankiem, przedstawiciele lokalnych mediów i przede wszystkim  osoby posiadające mandat na Zebranie Przedstawicieli. Po przywitaniu zebranych, odbyła się uroczystość wręczenia  przez prezesa Mariana Fitę  Srebrnych Odznak Spółdzielczej Grupy Bankowej dziesięciorgu  pracownikom w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju spółdzielczości bankowej.

Program zebrania obfitował w wiele istotnych punktów. Przedstawiono wszystkie wymagane sprawozdania i podjęto niezbędne uchwały wymagane przez przepisy prawa i Statut Banku oraz udzielono absolutorium zarządowi banku.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały dotyczące podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r. oraz przyjęcia kierunków rozwoju działalności banku na 2019 rok.

Lututowski bank wielu mieszkańcom naszego regionu niewątpliwie kojarzy się z Panem Marianem Fitą Prezesem Banku. Pan prezes, jak przyznał w rozmowie z dziennikarzami pracuje już w banku 36 lat i jak twierdzi  poznał osobiście wielu mieszkańców z całego terenu. Co do działalności banku to twierdzi, że zarządzana przez niego instytucja ma produkty dla klientów i dla przedsiębiorców, które inne banki może też mają, ale nie są konkurencyjne, nie potrafią może dotrzeć, tak jak my docieramy. My znamy każdego po imieniu, wiemy jakie ma potrzeby, jakie osiągnięcia, jakie miałby jeszcze potrzeby w przyszłości. Mając taką wiedzę, możemy klientowi zaproponować dogodne warunki.

Jesteśmy zadowoleni z tego, że osiągamy takie wyniki, szczególnie w konkursach, gdzie mamy też 1 miejsce np. w  konkursie związanym ze społecznością lokalną, bo jak twierdzi prezes Marian Fita, bank  rokrocznie przekazuje pokaźne sumy na lokalny sport, funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, wspiera samorządy, organizacje pozarządowe oraz różne oddolne inicjatywy.

Co do wyników banku za rok ubiegły to Pan prezes skomentował to tak:

– 2018 r. był to dobry rok, mimo że dochody były niższe. Stało się to z uwagi na to, że musieliśmy zmniejszyć oprocentowanie kredytów, ale rok był dobry. Otrzymywane odsetki od klientów były wyższe, zwiększyliśmy portfel kredytowy, udzieliliśmy o 66 mln zł. więcej kredytów, zysk też jest większy od 2017 r. Uważam, że to był naprawdę dobry rok.

Wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie możemy na siłę zwiększać sumy bilansowej, bo to też nie jest dobre. Tu musimy sukcesywnie, umiarkowanie, małymi kroczkami iść do przodu. Jak „nachapiemy” dużo to możemy wpaść w pułapkę. Musimy pilnować tego ryzyka, są to ryzyka kredytowe, koncentracji itd. Musimy nad tym czuwać a Rada Nadzorcza jest od tego, aby nadzorowała nasze działania w tym zakresie.

Wiceprezes zarządu Tomasz Klimecki w rozmowie z dziennikarzami, zapowiedział kilka nowinek, które wprowadzi bank w najbliższym okresie.  Pierwsza będzie już w kwietniu i jest to nowość w bankach spółdzielczych. Będzie to  10 terminali płatniczych, bo nigdy nie mogliśmy pogodzić się z tym, że można płacić kartą w sklepie a nie można w banku.

Od kwietnia w naszych bankach rachunki również będzie można płacić kartą. W trzecim kwartale tego roku zamierzamy wdrożyć „blika”, także nie tylko PKO i ogromne banki komercyjne, w naszym banku też będzie „blik”, ten ogólnopolski system płatności.

W sektorze klientów młodych planujemy wdrożyć mobilny pakiet RBS. To taki rachunek dla osób, które będą chciały przez internet dokonywać płatności. To pakiet na korzystnych warunkach dla osób, które cenią sobie czas oraz pieniądze.

W kredytach planujemy promocję kredytów gotówkowych. Wyjdziemy naprzeciw boomowi mieszkaniowemu, będziemy oferować kredyty mieszkaniowe. Chcemy też aby młodzież zaprojektowała nam ulotkę dla rachunku młodzieżowego, gdyż oni najlepiej wiedzą co do nich dotrze. Za taką ulotkę będziemy proponować bardzo atrakcyjne nagrody. Jesienią zorganizujemy międzypowiatową olimpiadę dla uczniów szkół średnich. Też będą bardzo atrakcyjne nagrody, i tam chcemy położyć nacisk na te nowinki, aby dotrzeć do tego młodego pokolenia.

Na zakończenie zebrania, podziękowania za zorganizowanie zebrania  i obecność  złożył prezes Marian Fita zapraszając wszystkich na poczęstunek.

E. Tomasze&prw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.