Trwa spór w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej w Trzcinicy

24 sierpnia 2017 roku Starostwo Powiatowe w Kępnie zawiadomiło Gminę Trzcinica o możliwości zapoznania się ze sprawą inwestycji obejmującą budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Trzcinicy.

Z uwagi, że planowana inwestycja budziła zastrzeżenia w związku z bliską odległością od przedszkola, szkoły, biblioteki, ośrodka zdrowia, obiektów rekreacyjno-sportowych a także licznych budynków mieszkalnych  złożone zostały protesty mieszkańców i Gminy Trzcinica.

Protesty i sprzeciwy dotyczące lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Trzcinica nie zostały uwzględnione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie i 19 października 2017 roku Starosta Kępiński udzielił pozwolenia na budowę dla stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 644/14 w Trzcinicy.

W związku z powyższym Gmina Trzcinica złożyła odwołanie od decyzji Starosty Kępińskiego w sprawie wydanego pozwolenia na budowę.

22 grudnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o uchyleniu w całości decyzji Starosty Kępińskiego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Trzcinica i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Głównym powodem takiego rozstrzygnięcia było to, że uzasadnione wydaje się wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co podkreślała w swoim odwołaniu Gmina Trzcinica. Oprócz tego nadal podejmowane były działania w celu zmiany przez inwestora lokalizacji, gdyż taka możliwość istniała i istnieje.

28 września 2018 roku firma chcąca wybudować stację bazową telefonii komórkowej wycofała wniosek w sprawie pozwolenia na budowę, a 2 października 2018 roku Starosta Kępiński umorzył w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Trzcinicy.

4 grudnia 2018 roku Starostwo Powiatowe w Kępnie zawiadomiło Gminę Trzcinica, że rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 644/14 w miejscowości Trzcinica.

Z uwagi na tę samą lokalizację a więc w pobliżu przedszkola i planowanego żłobka, szkoły, biblioteki, ośrodka zdrowia, obiektów rekreacyjno-sportowych a także licznych budynków  mieszkalnych zaprotestowali mieszkańcy, jednostki organizacyjne i Gmina Trzcinica.

W związku z tym, iż protesty mieszkańców, jednostek organizacyjnych i Gminy Trzcinica nie zostały uwzględnione i 9 kwietnia 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła decyzja Starosty Kępińskiego zatwierdzająca projekt  budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę, w dniu dzisiejszym, czyli 19 kwietnia 2019 roku Gmina Trzcinica złożyła do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Trzcinica.

Nadal uważamy, że lokalizacja powinna być zmieniona na bardziej oddaloną od obiektów przedszkola i planowanego żłobka, szkoły, biblioteki, ośrodka zdrowia, obiektów rekreacyjno-sportowych i domów mieszkalnych.

Jednocześnie dziękuję za pomoc oraz wsparcie mieszkańców i jednostek organizacyjnych. Będziemy oczekiwać na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w tej sprawie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Trwa spór w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej w Trzcinicy

  1. Szanowni Państwo,
    osoby zainteresowane tematyką stacji bazowych telefonii komórkowych oraz wymogów prawnych stawianym tym obiektom, zapraszam na moją stronę internetową: http://www.czyleko.pl