Wniosek na przebudowę drogi powiatowej Laski-Trzcinica złożony przez Powiat Kępiński.

Wniosek na przebudowę drogi powiatowej łączącej Laski i Trzcinicę złożony

11 kwietnia złożony został w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wniosek o dofinansowanie zadania drogowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Opracowany przez Powiat Kępiński wniosek dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 5+113,15 do km 7+489,68 w miejscowościach Laski i Trzcinica w gminie Trzcinica. Koszt całkowity inwestycji ujęty we wniosku to 13 290 441,65 złotych z powyższej kwoty kwalifikowany w ramach projektu jest koszt w kwocie 12 978 170,69 złotych. Wnioskowana dotacja to 50% kosztów kwalifikowanych co równa się sumie 6 489 085,00 złotych. Pozostałą część wydatków pokryje powiat wspólnie z gminą Trzcinica, która również zadeklarowała chęć partycypowania w kosztach.

W ubiegłym roku Powiat Kępiński wystąpił już o dofinansowanie tego zadania i obecnie oczekuje na opublikowanie przez wojewodę ostatecznej listy rankingowej. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek znajduje się na liście dofinansowanych zadań.

Sytuacja na rynku spowodowała w ostatnich miesiącach znaczący wzrost kosztów realizacji inwestycji drogowych. Budżet zadania z planowanych początkowo dziewięciu milionów zwiększył się do kwoty ujętej w obecnie złożonym wniosku tj.13 290 441,65 złotych.

Wprowadzenie Funduszu Dróg Samorządowych jako nowego źródła dotowania inwestycji drogowych realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne dało powiatowi możliwość złożenia wniosku na nowych zasadach zgodnie, z którymi dotacja może wynieść 50% kosztów kwalifikowanych co daje szansę na pozyskanie kwoty o blisko dwa miliony wyższej w porównaniu do złożonego w 2018 roku wniosku.

Wykorzystując szansę jaką daje nowy program Powiat Kępiński postanowił ubiegać się o większe dofinansowanie.

FB
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.