Beata Lebek dyrektorem ZSS w Słupi pod Kępnem na kolejną kadencję

W dniu 24 maja 2019 r. Starosta Kępiński Robert Kieruzal wraz z Wicestarostą Alicją Śniegocką przekazali w imieniu Zarządu Powiatu akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem na kolejną kadencję Beacie Lebek.

W związku z upływem z dniem 31 sierpnia 2019 r. kadencji dotychczasowego dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora wymienionej placówki.

W wyniku postępowania konkursowego komisja wyłoniła kandydata w osobie Beaty Lebek. Zarząd po analizie dokumentacji zatwierdził wyniki konkursu i podjął uchwałę o powierzeniu stanowiska dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem wskazanej kandydatce na kolejną kadencję tj. na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.

www.powiatkepno.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.