Kolejne spotkanie z sołtysami

W dniu 7 maja 2019 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Wieruszów.

Spotkanie było okazją do poznania nowowybranych sołtysów, a także do rozmowy na temat problemów z jakimi spotykają się na terenie swoich sołectw.

Kierownik MGOPS w Wieruszowie Pani Małgorzata Burak przywitała przybyłych gości, a następnie przedstawiła ofertę z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez Ośrodek, z których można skorzystać w naszym Ośrodku.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie potencjalnych potrzeb w zakresie realizacji projektu „Usług sąsiedzkich” na terenie poszczególnych sołectw. Celem takich usług jest zapewnienie osobom samotnym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego przez osobę mieszkającą w najbliższym sąsiedztwie osoby wspieranej; która musi być osobą zaufaną, utrzymującą z nią kontakt na co dzień.

Na zakończenie podsumowano dotychczasową współpracę i zaplanowano kolejne działania.

Wszystkim dziękujemy za udział w spotkaniu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.