Nowy ambulans w kępińskim szpitalu

Wiele osób uznaje poniedziałek za najmniej lubiany dzień tygodnia. Podwójnie nie mogą się z tym zgodzić władze i personel kępińskiego szpitala – 27 stycznia odebrano nowy ambulans oraz oddano do użytku sterylizatornię.

Nowa karetka to strategiczna i niezbędna dla mieszkańców regionu inwestycja, biorąc pod uwagę stan techniczny i wysoki stopień zużycia taboru samochodowego będącego w posiadaniu kępińskiego szpitala. Pozyskane dofinansowanie stanowi 80% kosztu zakupu karetki.

Kluczyki do nowej karetki przekazali na ręce dyrektor szpitala Beaty Andrzejewskiej wspólnie starosta Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska. Obecna była również poseł RP Katarzyna Sójka. 

Ambulans kosztował 538 909,04 złotych. 80% tj. 431 127,23 złotych stanowi dotacja celowa pozyskana przez Powiat Kępiński ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostałą część – 20% tj. 107 781,81 złotych wyłożyły ze swoich budżetów: Powiat Kępiński (59 711,12 złotych) oraz gminy tworzące powiat. Gmina Baranów –7598,62 złotych, gmina Kępno – 23431,77 złotych, gmina Łęka Opatowska – 5 065,74 złotych, gmina Perzów – 3 599,91 złotych, gmina Rychtal- 3 669,97 złotych, gmina Trzcinica – 4 704,68 złotych.

Tego dnia oddano także do użytku sterylizatornię o ogólnej wartości 850 192,80 złotych. Inwestycja to przede wszystkim zakup urządzeń, m.in. dwóch sterylizatorów parowych, stacji uzdatniania wody czy suszarki do narzędzi.

Powyższa inwestycja finansowana była z trzech źródeł. Pierwsze z nich stanowiła dotacja Powiatu Kępińskiego w kwocie 193 197,81 złotych. Drugie źródło w kwocie 549 870,70 złotych to środki w ramach kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznanego dla SPZOZ w Kępnie. Pozostałą część w kwocie 107 124,29 złotych stanowiły środki własne SPZOZ w Kępnie.

red.
www.facebook.com/powiatkepno
Ten wpis został opublikowany w kategorii Kępno. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.