XXI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 maja 2020 r. odbyła się XXI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas Sesji Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek omówił Raport o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2019 rok.

Wyjaśnił, że po zmianach wprowadzonych do ustawy o samorządzie powiatowym nałożono na zarząd powiatu obowiązek przedstawienia radzie powiatu w terminie do dnia 31 maja raportu o stanie powiatu. Po wprowadzeniu Starosty odbyła się debata nad Raportem.

W debacie udział wzięli Radni: A. Dratwa, I. Szkopińska, M. Stojecki, D. Sowiński, P. Kowalczyk. Zgodnie z wymogiem ustawowym, po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2019 rok, rada powiatu przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Radni jednomyślnie udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania.

Następnie Starosta Andrzej Szymanek omówił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, po czym radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. W dalszej kolejności odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu. Po raz pierwszy w historii powiatu wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu na 2019 rok.

Podczas sesji radni podjęli także uchwały: w sprawie wyznaczenia nowego terminu na rozpatrzenie skargi oraz w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok.

Na zakończenie Starosta poinformował, że na jego wniosek Wojewoda Łódzki podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 29 maja 2020r. dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego nieodpłatnego punktu pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19. Punkt będzie prowadzony w Wieruszowie przy PCM Szpital Powiatowy w Wieruszowie (wjazd od ulicy Wieluńskiej) każdego dnia w godzinach od 10.00 do 14.00 aż do odwołania, tj. do wyczerpania potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie ww. badań.

www.powiat-wieruszowski.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Wieruszów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.