[Gmina Trzcinica] Fundusz sołecki na 2021 rok

3 lipca 2020 roku Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przekazał sołtysom informację o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu sołeckiego na 2021 rok. Analogiczna informacja przekazana została do Wojewody Województwa Wielkopolskiego.

Środki funduszu sołeckiego są to własne środki Gminy Trzcinica wyodrębnione w budżecie na określony rok. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do 30 września do Wójta Gminy Trzcinica przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach limitu środków wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Na 2021 rok w gminie Trzcinica zaplanowano fundusz sołecki w wysokości 241 861,63 złotych, czyli ponad 18% wpływów z podatku od osób fizycznych.

W 2020 roku w ramach środków gminnych wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania: przy Domu Ludowym w Piotrówce utwardzono plac kostką betonową oraz wyposażono altanę w ławostoły. W Smardzach zmodernizowano zaplecze kuchenne oraz główną salę Domu Ludowego, utwardzono plac kostką betonową oraz zakupiono kamień do remontu dróg dojazdowych do pól.

W Pomianach zamontowano klimatyzację w Domu Ludowym oraz zakupiono wyposażenie altany w postaci ławostołów. W Trzcinicy dofinansowano rozbudowę garażu OSP oraz zakupiono kamień do remontu dróg dojazdowych do pól. Przekazano także środki na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy.

W Aniołce Pierwszej wykonano dokumentację budowy garażu OSP. W Laskach zmodernizowano kuchnię i zakupiono krzesła do Domu Ludowego. Zakupiono wyposażenie do pawilonu sportowego oraz wykonana zostanie altana na stadionie sportowym w Laskach.

W Kuźnicy Trzcińskiej zamontowano klimatyzację w Domu Ludowym, zakupiono ławki oraz przeprowadzono remont kanalizacji zewnętrznej. Zawarta jest także umowa na remont pomieszczenia gospodarczego.

W sołectwie Wodziczna utwardzono kostką betonową plac przy Domu Ludowym oraz pod altaną na boisku sportowym. Kupiono kosę spalinową oraz zawarto umowę na montaż pomieszczenia blaszanego przy Domu Ludowym. Modernizowano zaplecze kuchenne, w tym nowy piec, a także kanalizację zewnętrzną. Zakupiono także materiał do wykonania osłon przy altanie w Teklinie.

www.trzcinica.com.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.