[Trzcinica] Usuwanie azbestu 2020

Wójt Gminy Trzcinica zawarł umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gmina Trzcinica pozyskała 21 000 złotych dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie z terenu gminy Trzcinica wyrobów zawierających azbest”.

Ogłoszone zostało zapytanie ofertowe, na które odpowiedziały cztery firmy. 24 czerwca 2020 roku została podpisana umowa na wykonanie tego zadania.

Gmina Trzcinica dofinansowała to przedsięwzięcie kwotą 7300 złotych, a więc całkowita wartość zadania to 28 300 złotych.

Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z terenu gminy Trzcinica, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Istnieje możliwość wnioskowania o:
1. Odbiór materiałów azbestowych.
2. Demontaż i odbiór materiałów azbestowych, przy czym do wniosku o demontaż należy dołączyć kopie zgłoszenia robót budowlanych złożonego do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Kępnie

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 31 lipca 2020 roku. W celu usprawnienia obsługi osób zainteresowanych składaniem wniosków prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 62 78 15 010.

W poprzednich latach, czyli w latach 2013-2019 usunięto azbest ze 151 posesji na terenie gminy Trzcinica o łącznej masie 371,18 tony.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Trzcinica. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.