[Czastary] Uczniowie wracają do szkół i przedszkola !

Z powodu epidemii placówki oświatowe w Polsce zostały zamknięte 12 marca, a nauczanie zdalne wprowadzono od 25 marca. Do końca roku szkolnego 2019/20 uczniowie uczyli się przez Internet. Jak będzie wyglądała nauka po wakacjach?

 

Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/ 2021. Dzieci i młodzież wrócą od września do szkół i przedszkola w systemie stacjonarnym, który jest tak bardzo powszechnie oczekiwany i jakże potrzebny uczniom. Otwarcie roku szkolnego nastąpi zupełnie w odmiennych warunkach niż inne poprzednie. Tym, co odróżnia nadchodzący rok szkolny od poprzedniego to obowiązek przestrzegania bardzo licznych wytycznych sanitarno-epidemiologicznych oraz bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Wszyscy mamy świadomość, że szkolne klasy, korytarze, szatnie wciąż pozostaną dokładnie tych samych rozmiarów co przed epidemią. Dlatego właśnie dyrektorzy czastarskich placówek oświatowych opracowali wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły/przedszkola w czasie epidemii dostosowane do warunków każdej z placówek.

Proszę, aby w najbliższych dniach szczegółowo zapoznać się z wymogami bezpiecznego pobytu dzieci w szkołach i przedszkolu oraz regulaminami i procederami funkcjonowania swojej szkoły/przedszkola w czasie pandemii.

W dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia związanego z COVID 19. Wiemy, że choroba ta szczególnie się rozprzestrzenia w wielkich skupiskach ludzkich, a z takimi będziemy mieli do czynienia. Ważne jest to, że jeżeli nastąpi zagrożenie epidemiczne w danej szkole/przedszkolu, to dyrektor może zawiesić czasowo zajęcia, po zaopiniowaniu przez państwowego właściwego inspektora sanitarnego i uzyskaniu zgody organu prowadzącego i przejść na nauczanie zdalne lub mieszane (tzw. hybrydowe) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W chwili obecnej Gmina Czastary należy do tzw. „zielonej strefy” co oznacza, że dowóz dzieci do szkoły odbywać się będzie na stosowanych dotąd zasadach. Nowością będzie jedynie obowiązek zakładania maseczki w autobusie szkolnym, w związku z czym prosimy wszystkich rodziców o zaopatrzenie swoich pociech w zapas środków ochrony indywidualnej.

Proszę pamiętać, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w kwarantannie lub w izolacji. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby, to zgodnie ze wskazaniem lekarskim można pozostawić ucznia w domu i zapewnić mu kontakt ze szkołą na ten czas. W sytuacji, gdy dziecko będzie przejawiać objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii. Dyrektor szkoły określi sposoby szybkiej komunikacji.

Na nas wszystkich ciąży wielka odpowiedzialność, a nawet najbardziej przemyślane procedury nie zastąpią rozsądnych zachowań i rzetelnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji epidemii tylko wspólne działanie samorządu, szkół, przedszkoli, uczniów oraz rodziców może uchronić nas od zarażenia i rozprzestrzeniania się tej niebezpiecznej choroby. Liczymy na rozsądek i jak zawsze na odpowiedzialne podejście do tego problemu.

Czastary, 26 sierpnia 2020 r.
Wójt Gminy Czastary
Dariusz Rejman
Ten wpis został opublikowany w kategorii Czastary. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments