RBS Lututów solidny bank, godny zaufania

Z Panem Tomaszem Klimeckim Prezesem Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie rozmawiają  Anna Świegot i Eugeniusz Tomaszek z gazety powiatu wieruszowskiego Ilustrowany Tygodnik Powiatowy i portalu www.powiatowy.pl

Dzień dobry Panie prezesie! Zjawiliśmy się dzisiaj u Pana można powiedzieć, że po raz drugi od momentu, gdy objął Pan funkcję prezesa lututowskiego banku a mówiąc żartobliwie przyjechaliśmy obchodzić dzisiaj roczek Pana działalności. Moje pierwsze pytanie dotyczy tego, by odniósł się Pan do tej rocznej działalności w aspekcie zarządzania bankiem a także osobistych wrażeń. Czy udało się zrealizować te plany, jakie Pan założył na początku 2021 roku ?

Dzień dobry Państwu!
Witam serdecznie, rzeczywiście minął rok od czasu, kiedy Państwo byliście pierwszy raz, kiedy zaczynałem pracę, jako p.o prezes zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Plany były, jak na tamten mijający rok bardzo ambitne, zaczęliśmy je realizować już od stycznia 2021 roku. Moim zdaniem ten ambitny plan mogę na niego dzisiaj już tak spojrzeć, zrealizowaliśmy w ponad 100%.

Mam tu na myśli to, że planowaliśmy przyrost obliga kredytowego na 80 milionów a wykonaliśmy 115 milionów, prognozowaliśmy wzrost sumy bilansowej na poziomie pomiędzy 5 % a 6% a wzrośliśmy o 20%. Mogę także powiedzieć, że w 2020 roku w październiku mieliśmy miliard złotych sumy bilansowej a na koniec roku 2021 mamy 1 miliard 236 milionów sumy bilansowej, więc jak sami Państwo widzicie, ten wzrost jest znaczący. Do tego dochodzi wynik finansowy, już dzisiaj mogę to powiedzieć choć jeszcze bilans nie jest odebrany, ale ten wstępny wynik finansowy będzie na poziomie powyżej 5 milionów brutto. Są to wyniki, które świadczą o tym, że to był bardzo dobrze przepracowany rok, ale był to także rok naprawdę wyjątkowy, jeśli chodzi o wydarzenia w bankowości.

Mieliśmy sezon bardzo niskich stóp procentowych a w końcówce roku trzy podwyżki stóp procentowych, do tego szalejąca inflacja, dwie fale koronawirusa, które miały wpływ na funkcjonowaniu banku, naszych klientów i całego otoczenia. Niespokojna też była i jest sytuacja polityczna w świecie. W tym tak trudnym okresie 2021 roku wspólnie z załogą, i to chciałem podkreślić z całym przekonaniem, z całą 160 osobową załogą, bardzo dobrze przepracowaliśmy rok 2021, dzięki temu bank osiągnął bardzo dobre wyniki.

A osobiste wrażenia po tym roku funkcjonowania, na tym zaszczytnym stanowisku?

Osobiście – zadowolenie, spełnienie i satysfakcja z tego, że plany zostały zrealizowane. Ja unikam słowa udało się, ponieważ nic się nie udało, to zostało zrobione, to nie jest wygrana w totolotka gdzie liczy się na szczęście, to jest efekt ciężkiej pracy, tych 365 dni, które poświęciłem na to żeby móc stawać się każdego dnia lepszym. Był to także rok, w którym pojawiło się troszkę nowinek technologicznych. Pandemia pewne rzeczy przyspieszyła, a w raz z nią przyspieszyła także bankowość spółdzielcza. Tak jak zapowiadałem na początku roku, że bieg dopiero się rozpoczyna, tak tempo pracy w całym roku było wysokie. Dziś powiem szczerze, że nie myślałem, że tak wysokie, ale dobiegłem razem z pracownikami do mety, którą był koniec roku 2021. Także jestem z tego bardzo zadowolony.

Panie prezesie, oprócz tej działalności bankowej zarząd i Pan podejmujecie również inne działania nazywane – Społeczną odpowiedzialnością biznesu, (CSR). Wspólnie udało się nam zrealizować pierwszy „Bieg Powstańczy 1863”, przymierzamy się do kolejnego, ale z tego co wiemy, to ze wsparcia banku korzystały także rożne organizacje i instytucje, jak to wyglądało w tym roku 2021?

Powiem tak, na podsumowaniu, które robiłem dla pracowników za rok 2021 oprócz tych działalności typowo bankowych, kredytowych, depozytowych, podsumowałem również działalność charytatywną, którą prowadziliśmy w ramach misji banku i jestem z tego dumny, bo bank co roku pomaga szeregu instytucjom i to jest wpisane w charakter jego działalności statutowej, w przyszłości też tak było, ale co jest nowe ?

To jest to, że w tamtym roku dzięki zaangażowaniu pracowników zbieraliśmy i wspomagaliśmy różne inicjatywy. Zbieraliśmy środki dla Wojtusia, zbieraliśmy dla Amelki, zbieraliśmy dla Frania. Zaangażowaliśmy się do zrealizowania Szlachetnej Paczki dla jednej z lututowskich rodzin. Ta paczka przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ przyłączyły się też firmy nawet z poza terenu naszego działania, to jest bardzo budujące, bo to dobro wraca. Tym bardziej, że te wszystkie działania zrobili pracownicy z własnej inicjatywy. Zrobiliśmy także dwie zbiórki żywności dla fundacji „Dla Zdrowia” z Wielunia, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, ta fundacja pomaga osobom starszym chorym, niepełnosprawnym i takim które są w potrzebie. Cały samochód dostawczy z żywnością zarówno pierwszej jak i drugi akcji wyjechał z naszego banku. Wypracowujemy jako bank zysk, dzielimy się tym zyskiem z innymi. Nasi pracownicy swoim wynagrodzeniem które, uzyskują za pracę w banku, też się dzielą z innymi. Także to serduszko takie bankowe jest bardzo duże. Wspieramy wszystkie akcje, jesteśmy otwarci na pomaganie.

Obecnie też będziemy prowadzić mocną akcje wspierającą naszą pracownicę, której córeczka Iga Wojtaszek czeka na operację, na którą potrzebna jest kwota 150 000 zł . Mocno to nagłośnimy, jako bank udzielimy bardzo dużego wsparcia na ten cel. Ta działalność społeczna, która wpisana jest w naszą działalność, traktujemy jako misję do realizowania. Myślę, że to powinno jeszcze bardziej przekonywać naszych klientów, że pieniądze, które tak czy tak, trzeba zostawić w którymś banku, jeśli się korzysta z usług bankowych, a dzisiaj nie sposób nie korzystać, warto zostawić w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie, bo one tu lokalnie poprzez różnego rodzaju akcje i organizacje wrócą.

Z takich większych rzeczy, to też między innymi Lututowski Bieg Strażaka, który wsparliśmy jako główny organizator, więc tych akcji jest naprawdę dużo. No i jeszcze nasz sztandarowy Lututowski Bieg Powstańczy, który myślę, że już na stałe wpisał się w kalendarz a to też jest taka moja osobista cegiełka do tego wszystkiego, ponieważ oprócz akcji takiej promującej bank i gminę Lututów, to przede wszystkim promujemy patriotyzm wśród młodych mieszkańców. Na przykładzie „Bitwy pod Koziołkiem ” pokazujemy, że krew bohaterów nie była przelana na darmo, że kultywujemy pamięć o bohaterach i chcemy to zrobić w tym roku jeszcze w szerszym wymiarze.

Panie prezesie osobiście obserwujemy te wszystkie działania i bardzo nam się podoba to Pana zaangażowanie w te cele patriotyczne. Trzeba tu także powiedzieć, że w różnych kręgach rozmawiamy o banku i to muszę Panu przekazać, iż lututowski bank jest bardzo szanowany i nikt nie mówi złego słowa o banku. Wręcz przeciwnie, każdy z podziwem, a ta młoda krew w postaci Pana osoby, to ona jeszcze podnosi tę rangę do góry.

To istotne, co Pani mówi, ale jest tak, że tej marki nie buduje się z dnia na dzień. Na tę markę pracowały całe pokolenia pracowników, klientów, członków, którzy ten bank tworzyli przez wiele, wiele lat. Dbanie o zaufanie klienta jest głównym działaniem i zadaniem zarządu. Robimy wszystko, żeby to zaufanie dalej było tak duże i żebyśmy byli tak naprawdę bankiem pierwszego wyboru, dla każdego mieszkańca z terenu naszego działania.

Wcześniej zwrócił Pan uwagę, że pewne zjawiska, jakie miały miejsce determinowały działalność banku w roku ubiegłym, ale również przekładają się na ten obecny rok. A zatem po kolei, kilka słów na temat inflacji. Powiedział pan, że był okres niskich stóp procentowych, następnie były podwyżki stóp procentowych ustanowione przez Narodowy Bank Polski i RPP i czy to się przekłada automatycznie na decyzję banku. Czy to się odbywa w sposób automatyczny, czy jednak zarząd i Pan podejmiecie decyzję ustalającą nowe stopy procentowe w taki sposób, żeby jakoś chronić członków i kredytobiorców?

Automatycznie odbywa się to na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, która tak naprawdę ustala oprocentowanie stóp procentowych mam tu na myśli,  stopę referencyjną, stopę lombardową, stopę depozytową oraz stopę redyskonta weksli. Natomiast banki ustalają to później na podstawie rynkowej stopy WIBOR, po której kupowany jest pieniądz na rynku międzybankowym. Wiemy też, że po tych czterokrotnym podwyżkach stóp procentowych, oprocentowanie u klientów znacznie wzrosło, ale tu mamy dobrą informację dla klientów. Przygotowujemy nową ofertę na ten rok i ta oferta będzie niższa niż ta, która jest aktualnie, ponieważ idziemy naprzeciw trendom rynkowym i uważamy, że kredyt nie może być bardzo wysoko oprocentowany, ponieważ tak naprawdę nie będzie na niego zainteresowania.

Moim zdaniem na rynku banki muszą się zacząć dzielić zyskiem z tytułu wyższych odsetek i wspierać kredytobiorców tak, żeby nie tylko mieć większy dochód, ale przede wszystkim, żeby klienci byli w stanie te zaciągnięte zobowiązania spłacać. Dlatego ja prognozuje, że pomimo wzrostów stóp procentowych przewidywanych w przyszłości przez Radę Polityki Pieniężnej, to my wyjdziemy do naszych klientów z nową korzystniejszą ofertą, która będzie już prawdopodobnie, w połowie lutego. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie konsultacji.

Jeżeli dobrze rozumiem, to jest wola aby podzielić się dochodami banku powstałymi z tytułu inflacji?

Tak, mam tu na myśli dochody nie z samej inflacji a z podwyżki stóp procentowych. Wzrośnie także oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach naszych klientów.

Panie prezesie, czyli ta oferta będzie obniżała oprocentowanie na nowe kredyty, a co dla klientów, którzy mają już kredyty?

Przygotowujemy takie rozwiązanie, które ma pokazać, że chcemy się właśnie, to co Pan powiedział, zyskiem z klientami podzielić i zmniejszyć miesięczne obciążenie rat tak by klienci mniej odczuwali skutki podwyżki stóp procentowych.

Czy panująca pandemia przeszkadzała i nadal przeszkadza w działalności banku?

Samemu bankowi tak mocno nie, ponieważ do sytuacji pandemicznej jak myślę i większość naszych klientów bardzo mocno żeśmy się  przygotowali i przyzwyczaili, ale też trzeba powiedzieć o branżach, które bezpośrednio odczuwają jej skutki. Mówię tu o branży gastronomicznej i turystycznej, które to odczuwają, do tego dochodzi niepewność firm z tych branż, co do tego jak dalej  będzie wyglądała sytuacja pandemiczna i czy w pewnym okresie nagle nie pojawi się znowu Lock Down. Na te działalności ta niepewność nie wypływa rozwojowo.

Natomiast sam bank praktycznie poza małymi wyjątkami, gdzie dwa oddziały były na 3 dni wyłączone z obsługi to funkcjonowaliśmy płynnie bez przerwy. O ile na początku pandemii w roku 2020 pojawiały się  kolejki po pieniądze, to teraz klienci wiedzą, że bank jest zawsze czynny i tutaj tych sytuacji z kolejkami już nie ma. Nie oznacza to, że punktowo taka sytuacja się nie zdarzy, ale na takie zdarzenia mamy przygotowane procedury, plany ciągłości działania i jestem pewny, że sobie z tym wszystkim radzimy.

Kolejny temat istotny i bardzo medialny, i tu prosiłbym o odniesienie się w kwestii gospodarczej, bankowej i społecznej. Chodzi mi oczywiście o program Polski Ład, jak to Pan odbiera czy ma on szanse powodzenia czy to jest dobry program i nie chodzi mi tylko o podatki.

Szanowni Państwo, dzisiaj jest wielkie zamieszanie z Polskim Ładem i powiem tak, z mojego punktu widzenia kwota wolna od podatku przez tyle lat nie rosła więc podwyżka w samej kwocie wolnej od podatku była potrzebna.  Ona była zbyt niska jak na obecne czasy. Co do dalszych efektów tak naprawdę czas pokaże. Moment samego wprowadzenia ładu moim zdaniem jest o tyle nieszczęśliwy, że osoby które nawet na Polskim Ładzie zyskują to przy rosnących cenach uzyskane dodatkowe środki „zjada’ inflacja, więc de facto nie odczuwają tych pozytywnych skutków.

Co do przedsiębiorców to z racji tego, że kampania informacyjna była słabo przeprowadzona, była i jest duża niepewność co do tego, jak będzie Polski Ład funkcjonował, to trudno mówić dzisiaj o skutkach dla przedsiębiorców, gdzie tak naprawdę większość księgowych sama do końca nie wie, jak na dzień dzisiejszy ten podatek będzie za konkretny miesiąc wyglądał, więc tutaj się nie wypowiem. Jednego jestem pewny, to że Polacy to jest taki naród, który do każdej zmiany, jaka by nie była dostosuje się i będzie sobie w niej też dobrze radził i funkcjonował. Natomiast o skutkach ekonomicznych takich większych to możemy porozmawiać za pół roku. Zobaczymy czy to wyzwoli energię do działania czy raczej ją wyciszy.

Jest jeszcze sektor samorządowy, który też jest klientem banku.

Tak, jak najbardziej sektor samorządowy to strategiczny partner naszego banku. Samorządy duże środki otrzymują w ramach Polskiego Ładu, ale trzeba też pamiętać o tym, że wpływów do budżetu gminnego, też będzie mniej, więc jest też coś za coś. Poczekajmy na efekty, nie oceniajmy dzisiaj na starcie. Zobaczymy za rok czy to miało pozytywny wpływ czy nie, każdemu programowi myślę, że trzeba dać szansę a o ocenach i ewentualnych skutkach wprowadzenia Polskiego Ładu na sytuacje w naszym regionie, myślę, że to jest dobry temat, żeby porozmawiać za rok, jak już będziemy wiedzieli więcej.

Spotkałem się z wypowiedziami budzącymi spore emocje, dotyczącymi likwidacji bankomatu na Osiedlu Fabryczna w Wieruszowie, który jednak zastał zainstalowany ponownie w innym lokalu. Czy możemy uzyskać informację dlaczego tak się zadziało?

Szanowni Państwo, sprawa jest prosta. Jeśli w roku 2020 zostały trzykrotnie obniżone stopy procentowych to dochody banku bardzo mocno spadły, więc musieliśmy liczyć tak naprawdę rentowność każdej placówki i bankomatu. Jeżeli rentowność placówki na osiedlu Fabrycznym od dwóch lat była na ujemnym poziomie to ja pytam się wprost czy można dalej utrzymywać nierentowne placówki kosztem tych, które dochody generują.

W związku z tym podjęliśmy decyzję co do likwidacji placówki a co za tym idzie również bankomatu, który się tam znajdował. Obserwując rynek wieruszowski i potrzeby mieszkańców, bo takie były zgłaszane, że jeden bankomat to jest za mało w mieście powiatowym, jakim jest Wieruszów. Doszliśmy do wniosku, że bankomat trzeba przywrócić i ten drugi bankomat powstał na ulicy Osiedlowej, Faktem jest, że czas od powstania pomysłu do jego realizacji trwał długo, ale też trzeba pamiętać o tym, że łańcuchy dostaw były zerwane i na bankomat sporo czekaliśmy nim dotarł on fizycznie do Wieruszowa. Uważam że dwa bankomaty to jest optymalna ilość.

Odpowiadając mieszkańcom powiem, że racjonalizacja sieci placówek ma miejsce w bardzo wielu palcówkach bankowych. Banki komercyjne, dużo placówek w pandemii zlikwidowały i miały duże restrukturyzacje a my tak naprawdę poza filią na ulicy Fabrycznej i ograniczeniem działania filii w Kurowie do jednego dnia, to wszystkie placówki zachowaliśmy. Więcej likwidacji na ten moment nie przewidujemy, uważamy że to jest optymalnie dostosowane do profilu naszej działalności. A tak, jak mówię każdy z nas musi się kierować też wynikiem ekonomicznym. Wiadomo, że klienci chcieliby żeby bankomat był jak najbliżej domu, tak naprawdę pod domem każdego, ale trzeba sobie też uzmysłowić, że koszt zakup bankomatu to jest minimum 100 000 zł. Do tego dochodzi obsługa, koszty łącza, koszt dzierżawy. Więc to nie jest też tak, że bankomat sam w sobie jest dochodowy, traktujemy to raczej w kategorii funkcjonalność, którą trzeba klientom dostarczyć a tak naprawdę do większości bankomatów banki dokładają.

Obserwując rynek mogę stwierdzić, że banki sieci bankomatu nie rozbudowują bo to jest też kosztowe. Mieliśmy zapotrzebowanie w Wieruszowie na jeden dodatkowy bankomat, więc mamy dwa, na ulicy Piskorskiej i ul. Osiedlowej. Uważam, że na miasto powiatowe jakim jest Wieruszów dwa bankomaty w zupełności wystarczą. Dodatkowo placówka na Piskorskiej uzyskała parking i nową szatę graficzną, jesteśmy więc bardziej dostępni.

Panie prezesie a co nowego się pojawi jeżeli chodzi o obsługę elektroniczną klientów?

Co się pojawi? Nie chcę mówić o dniach ale w najbliższych tygodniach będzie u nas przelew – z telefonu na telefon – bo w piątek już testowałem tą usługę i już pierwsze przelewy z telefonu na telefon wykonałem.  Pozwoli to klientom którzy nie znając numeru rachunku swoich znajomych, pod warunkiem, że mają aplikację SGB Mobile przelać środki z telefonu na telefon. Do wykonania przelewu wystarczy tylko wpisać numer telefonu i środki online zostają dostarczone.

Z nowości będzie też w tym roku kredyt internetowy nie tylko dla osób, które mają internet banking, ale także bezpośrednio z naszej strony internetowej. W ubiegłym roku został uruchomiony pierwszy w historii banku, kredyt bez wychodzenia z domu, czyli kredyt udzielany do określonej kwoty za pośrednictwem internet banking. Wszystkie formalności związane z zawarciem umowy kredytowej podpisywane są elektronicznie i tak naprawdę bez wizyty w banku można taki kredyt zaciągnąć.

Będziemy chcieli także przejść na trwały nośnik w tym roku, bo już mamy podpisaną umowę i tak naprawdę pozwoli nam to skończyć  z papierową korespondencją do klienta. Korzyści dla banku to zmniejszenie kosztów i czasu bo wydrukowanie 30 000 listów , zajmuje nam 3 tygodnie. Druga kwestia to takie działanie wpisuje się w szeroko rozumianą dzisiaj edukację ekologiczną i ekologię, no bo trzeba zasoby Ziemi oszczędzać.

A te plany biznesowe na ten rok, jak się mają?

Plany są ambitne. Oparłem je na trzech filarach. Pierwszy to rozwój banku i usług bankowych, bo musimy nadążyć za najlepszymi na rynku a w pewnych rzeczach nawet najlepszych wyprzedzać. Między innymi po to stawiam na biometrię, żeby każdy z naszych klientów miał zeskanowaną dłoń, bo chcę żeby każdy klient mógł być identyfikowany po scanie dłoni, To jest pierwszy filar rozwoju.

Drugi filar to modernizacja placówek. Mam na ten rok przewidzianych 8 placówek, w których chce zmienić zupełnie wygląd. Wiąże się to z tym, że będą całkowicie przebudowane sale operacyjne. Kończę z tradycyjnymi ladami do obsługi klienta. Bank ma mieć nowoczesny wygląd nowoczesne placówki w środku, chcę też postawić, ale to jest dłuższy proces na stanowiska samoobsługowe dla klientów. Jeżeli klient przyjdzie do placówki banku to będzie mógł sam też pewne rzeczy zrobić. Oczywiście ta obsługa tradycyjna, jak najbardziej zostanie, ale będzie ona też w formule troszkę innej. Tak mówiąc bardzo obrazowo z klienta, który stoi w kolejce do doradcy chcemy z klientem rozmawiać o jego sprawach w sposób bardziej komfortowy i zarazem bezpiecznie, żeby też nikt za plecami nie stał i to jest wielkie wyzwanie.

Trzeci filar to jest budowa pozytywnego wizerunku na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Będę o ten wizerunek bardzo mocno dbać i go rozwijać, bo marki nie buduje się z dnia na dzień a bank ma być przyjazny na zewnątrz a także wewnątrz organizacji . Moim celem jest to, aby każdy pracownik każdego dnia uważał, że jest dumny z tego, że pracuje w dobrej firmie, jaką jest Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. To jest to wewnątrz a na zewnątrz, abyśmy byli postrzegani, jako bardzo dobry bank godny zaufania. Nie ukrywam, że chcę być jednym z liderów bankowości spółdzielczej w kraju. Posłużę się tu pewnym cytatem „W życiu nie zawsze wygrywają Ci którzy są najmądrzejsi, najsprytniejsi, najszybsi, wygrywają Ci którzy chcą wygrać”. Dlatego chęci do wygrywania Państwu życzę, bo jak nie będzie chęci do wygrywania to nie ma wygrywanych.

Dobrze panie prezesie, to w takim układzie kończąc na wywiad życzymy dalszych sukcesów i trzymamy kciuki za 100% wykonanie założonych planów.

Dziękuję w imieniu własnym, jak i zarządu, pracowników, mogę powiedzieć tak, że dołożymy wszelkich starań aby Państwo jako nasi klienci, członkowie byli jak najbardziej zadowoleni z usług, które świadczymy z obsługi, którą tutaj nasi pracownicy reprezentują oraz z tego, jakim jesteśmy bankiem. To dla Państwa chcemy być najlepsi.

Od kilku dni jest już na naszej stronie internetowej film promujący nasz bank. Tam są hasła „Podążając za najlepszymi dla Państwa chcemy być najlepsi”. Warto ten film obejrzeć bo ten film pokazuje, też tak naprawdę to nasze spółdzielcze DNA i to kogo wspieramy. Jest oparty o historię życia trzech bohaterów z naszego regionu, to jest pokazane z ich perspektywy, ich życia, doświadczeń, opowiadamy też historię między innymi naszego banku. Jest Pan Marcin Topór, pan który robi Challenge dla Wojtusia, Pan Andrzej Kuch Mistrz Polski w skoku w dal i Pani Patrycja Zawierta, Mistrzyni Polski Juniorów w kolarstwie górskim. Zapraszam do oglądania filmu oraz do odwiedzenia placówek Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

Wywiad autoryzowany

Z Panem Tomaszek Klimeckim Prezesem Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, 18 stycznia 2022 roku rozmawiali  Anna Świegot i Eugeniusz Tomaszek z gazety powiatu wieruszowskiego Ilustrowany Tygodnik Powiatowy i portalu www.powiatowy.pl

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments