Zebranie emerytów w Łęce Opatowskiej

W dniu 15 listopada 2022 r. w Kole Emerytów i Rencistów w Łęce Opatowskiej o godz. 15:00 w Zajeździe „U Bogusi” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze.

 

Stan członków Koła liczy 160 osób, obecnych było 97 więc zebranie odbyło się w pierwszym terminie. Zebranie otworzyła przewodnicząca Koła pani Zofia Kucharska która powitała wszystkich zebranych. Przewodniczącą zebrania została pani Monika Sarnowska-Stempniewska a protokolantem pani Jadwiga Kłodnicka.

W dalszej części zebrania sekretarz pani Łucja Błażejewska przedstawiła bardzo dokładnie i szczegółowo sprawozdanie z działalności Koła. Praca Koła za miniony okres była bardzo bogata i urozmaicona. Skarbnik Koła podziękował wszystkim za sumiennie wpłacanie składek członkowskich, w tym roku Koło wywiązało się już w 98%.

W głosowaniu do Zarządu Koła wybrano następujące osoby: Zofia Kucharska, Marian Jędrecki, Mieczysława Zimna, Łucja Błażejewska, Teresa Biczysko, Aleksandra Mega, Andrzej Kanclerz. Głosowanie odbyło się jawnie, komisja skrutacyjna liczyła głosy. Jako przedstawicieli na Rejonowy Zjazd Delegatów w Kępnie zgodnie ze Statutem wybrano następujące osoby: Mieczysława Zimna, Zofia Kucharska, Łucja Błażejewska, Andrzej Kanclerz. W wolnych głosach wręczono legitymacje pięciu nowym członkom. Po zakończonym zebraniu przewodnicząca Koła ERiI pani Zofia Kucharska podziękowała pani Monice za bardzo sprawne przeprowadzenie obrad, członkom za liczne uczestnictwo, za zaufanie w wyborach, za ofiarność i życzliwość w działalności Koła, za wszystko.

Wspólnymi siłami i chęcią na pewno osiągniemy wiele. Na zakończenie zabrał głos przewodniczący Zarządu Rejonowego Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kępnie który pogratulował nowemu Zarządowi KERiI w Łęce Opatowskiej. Spotkanie zakończyło się smacznym poczęstunkiem.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments