Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrówce

27 stycznia 2024 r. 60-lecie działalności obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce, w gminie Trzcinica. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Antoniego, którą sprawował proboszcz Parafii św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku ks. Jakub Grzybowski. Kapłan nawiązał w kazaniu do jubileuszu 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrówce.

Drogie delegacje według Waszych godności, tytułów, druhowie strażacy przede wszystkim, Wy miłe Panie, które stanowicie od 60-ciu lat Koło Gospodyń Wiejskich tu w Piotrówce. 60. lat to jest ogromny szmat czasu, diamentowy jubileusz. Trzeba na to popatrzyć, jak przychodzą i odchodzą ludzie, zmieniają się pokolenia. 60. lat to dwa lub trzy pokolenia, które przed nami tutaj żyły i pracowały, także w strukturach Koła Gospodyń Wiejskich. Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania miłości do Ojczyzny. Za to kształcenie pozostajemy odpowiedzialni przed Bogiem i historią.

Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, bo jesteśmy przekonani, że Koło Gospodyń Wiejskich to jeden z najważniejszych elementów życia społeczności wsi. Tak było przed laty, kiedy to kobiety spotykały się razem aby gotować czy wykonywać prace, na które brakowało czasu w okresie letnim. Panie współcześnie, jak dobrze wiemy Koło Gospodyń Wiejskich odgrywa bardzo ważną rolę w lokalnej społeczności.

To jest rola niezastąpiona. Tam, gdzie w społeczności jest koło gospodyń, Ochotnicza Straż Pożarna, gdzie jest sołectwo, gdzie jest struktura kościoła parafialnego, czy kościoła filialnego, tak jak tutaj, tam łatwiej jest pielęgnować historię i ludowe tradycje. Każdy jubileusz skłania nas do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia nowych celów. Skłania, tak jak wspomniałem do refleksji, do przemyśleń, do pięknych wspomnień.

Koło Gospodyń Wiejskich niesie to szczególne zadanie umacniania tradycji w kulturze, to jest można powiedzieć wasza życiowa pasja drogie Panie, po to żeby Piotrówka, jako wieś była dostrzegana i doceniana. Miejcie to w świadomości, że także w murach tego kościoła jest ukryta Wasza praca, Wasz trud, zaangażowanie od samego początku, kiedy ten kościół powstawał, kiedy nie szczędziłyście sił, czasu i środków po to, żeby to miejsce upiększać. I tak jest aż do dzisiaj. To szczególna praca w społeczności na rzecz drugich, praca może na co dzień niedostrzegana, dlatego potrzebne te jubileusze, ale jest to praca, która dostarcza wiele satysfakcji, kiedy widzimy wdzięczność społeczności, jakieś dobre, piękne poruszenie wśród nas, to także szanowne Panie upowszechnianie kultury a my Polacy nie mamy się czego wstydzić, mamy dobrą, piękną kulturę. Także tę kulturę, narodową, kulturę ludową, w której przetrwał język polski, przez zwyczaje, przez polskie pieśni, zwyczaje religijne ale to rozpoczyna się w domu.

Tam, gdzie się pielęgnuje tradycje rodzinne, tradycje regionalne także tej ziemi. Nasza wiara jest ważna, oprócz tego, że trudzimy się na co dzień, to chcemy podziękować Matce Bożej za efekty tej pracy, tych 60-ciu lat. Papież Franciszek użył kiedyś pięknego porównania i powiedział ,,kobieta jest harmonią, jest poezją, jest pięknem, bez nich świat nie byłby tak piękny, tak harmonijny,,. I polska wieś, i Piotrówka nie byłyby tym, bez Koła Gospodyń Wiejskich.

Właśnie takie organizacje stanowią fundament społecznej aktywności na wsi i są miejscem kultywowania najpiękniejszych naszych tradycji. Chciałbym Wam dzisiaj drogie Panie podziękować za ogrom pracy, poświęcenia, codziennej troski i za te działania, które integrują i aktywizują naszą społeczność, także od strony religijnej też jest potrzebna współpraca.

Czego życzyć? – dalszych pięknych rocznic i jubileuszy, przekazywania tych wartości młodemu pokoleniu, tak aby była rzeczywiście ta płynna wymiana pokoleń, także w Kole Gospodyń Wiejskich, by te najmłodsze członkinie uczyły się dobrych zwyczajów, przepisów, przemyśleń od tych najstarszych.

Życzę zdrowia Wam i dla Waszych rodzin, wielu dalszych sukcesów, wytrwałości w pracy społecznej na rzecz społeczności Piotrówki. Pozwolę sobie w tym miejscu wypowiedzieć te słowa – dziękuję za wszelkie dobro, życzliwość, życzę wielu łask Bożych i abyśmy w tym gronie, w kolejnych latach mogliśmy się spotykać i pielęgnować to co najpiękniejsze, to co przed 60-ciu laty zostało zapoczątkowane, właśnie w styczniu, tu w Piotrówce- inauguracji Koła Gospodyń Wiejskich. Szczęść Boże.

Piękne, wzruszające kazanie, które powiedział ksiądz Jakub Grzybowski odnoszące się do Jubileuszu 60-lecia działalności i historii Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrówce poruszyło zebranych w kościele pw. św. Antoniego a przede wszystkim Panie z miejscowego KGW, nawiązywało do jubileuszu, historii, pasji, wiary, czyli tych elementów życia, które są ważne i budują więź.

Powitanie gości i występ uczennic z Zespołu Szkół w Trzcinicy

Wystąpienie Pani Marii Szpunar, przewodniczącej KGW Piotrówka

Wystąpienie wójta Gminy Trzcinica Pana Grzegorza Hadzika.

Gratulacje i życzenia dla KGW Piotrówka z okazji jubileuszu.

 

Druga część jubileuszu miała miejsce w miejscowym Domu Ludowym, gdzie powitano wszystkich zaproszonych gości: delegacje organizacji współpracujących z Kołem Gospodyń Wiejskich w Piotrówce na czele z delegacjami wszystkich KGW z Gminy Trzcinica, wójta Grzegorza Hadzika z radnymi i pracownikami urzędu, Księdza Jakuba Grzybowskiego proboszcza Parafii św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku, zastępcę starosty kępińskiego Alicję Śniegocką wraz z zarządem rady powiatu, sołtysów, asystentów – posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba – tej roli podjął się Pan Maciej Baciński, radny rady miejskiej w Kępnie i asystentki europoseł Andżeliki Możdżanowskiej, którą reprezentowała Pani Anna Lis, przedstawicieli i dyrektorów szkół z terenu Gminy Trzcinica, druhów strażaków, media lokalne – obecni byli redaktorzy z ITP i powiatowy.pl Pani Anna Świegot i Pan Eugeniusz Tomaszek, a najgoręcej powitano członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrówce.

Część artystyczną wokalną zaprezentowały uczennice z Zespołu Szkół w Trzcinicy. W dalszej kolejności jeszcze raz gości powitała i przybliżyła rys historyczny KGW w Piotrówce obecna przewodnicząca Pani Maria Szpunar, po czym odznaczono aktywne członkinie a następnie delegacje na ręce przewodniczącej Pani Marii Szpunar składały dla wszystkich 64 członkiń koła życzenia i prezenty.

Występ chóru KGW Piotrówka

Miłym akcentem był występ chóru Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrówce przy akompaniamencie  księdza Jakuba Grzybowskiego. Panie zaśpiewały znane i lubiane piosenki a także te z tekstem ułożonym specjalnie na okazję jubileuszu. Pani Maria zapytała redaktora Tomaszka, co sądzi o występie chóru. Pan Tomek odpowiedział, że chór ma duży potencjał, głosy zgrane, przyjemnie się słucha a przecież chór powstał niedawno, na potrzeby jubileuszu. Namawialiśmy szczerze na kontynuację prób i udział w festiwalach i występach na różnych imprezach a My z kamerą i aparatem będziemy Państwa informować o sukcesach Chóru KGW Piotrówka. Bardzo nam się i wszystkim podobał występ. Mamy nadzieję, że ksiądz Jakub znajdzie czas, bo warto.
Warto też  zaznaczyć, że Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce zasila wiele młodych Pań a więc zachodzi ta wymiana pokoleń. Ksiądz w swoim kazaniu wspomniał, żeby ,,najmłodsze członkinie uczyły się dobrych zwyczajów, przepisów, przemyśleń od tych najstarszych,, ale myślę, że to działa w obydwie strony, że młode członkinie koła wnoszą wiele do tej organizacji: nowoczesność, nowe pomysły, energię do podejmowania działań wykraczających często wydawałoby się poza możliwości.

Panie biorą udział w konkursach kulinarnych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Zdobywają nagrody i doświadczenie. Organizują wycieczki krajoznawcze, na koncerty, do teatru, podejmują działania na rzecz poprawy zdrowia i promowania aktywności fizycznej. Pani Maria zdradziła mi, że w niedługim czasie wraz z księdzem Jakubem Grzybowskim wybiorą się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu i Świętej Lipki. Dużo dobrego dzieje się u Pań z KGW w Piotrówce. Wracając do uroczystości goście mogli skosztować  pysznych potraw przygotowanych przez członkinie koła w Piotrówce. Po uroczystym obiedzie na salę wjechał tort z wspaniałą fontanną tortową, który zasponsorował wójt. Tort był przepyszny Panie wójcie.

Jubileuszowy tort 

Dziękując za zaproszenie i gościnę pozwolę sobie przytoczyć tekst Listu Gratulującego, który przeczytałam, i wraz z prezentem wręczyliśmy dla wszystkich członkiń na ręce Pani Marii Szpunar obecnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrówce. Dziękujemy, że mogliśmy z Paniami świętować piękny Jubileusz 60-lecia istnienia koła.

List Gratulacyjny

Szanowna Pani Maria Szpunar
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrówce
Drogie członkinie

Wyjątkowy jubileusz 60-lecia koła obchodzą dzisiaj Panie z KGW w Piotrówce w gminie Trzcinica. Jubileuszowe święto świadczy o tym, że wszystko to, co zostało wypracowane przez pokolenia, nie uległo zapomnieniu i nie zniknie ze świadomości młodych mieszkanek Piotrówki. Panie, jak wiemy aktywnie działają na rzecz swojej małej ojczyzny, dbają o tradycję, ale i śmiało podążają z duchem nowoczesności.

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce powstało w 1964 roku. Miało ono zapewne, podobnie, jak inne koła na celu poprawę jakości życia kobiet na wsi poprzez organizowanie kursów z zakresu gotowania, pieczenia, szycia, robótek ręcznych. Nadal stawiają na aktywność, organizują różne imprezy, takie jak Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, Wigilię Bożego Narodzenia i inne uroczystości. Współpracują z organizacjami, z Ochotniczą Strażą Pożarną, szkołą i innymi organizacjami. Razem angażują się w organizację imprez dla mieszkańców Piotrówki i gminy, festynów i dożynek wiejskich. Zapewne kalendarz macie Panie zapełniony terminami różnych spotkań, konkursów kulinarnych. I taka jest idea koła, to jest piękne i godne uznania.

Przez 60 lat działalności koła było zapewne wiele wspaniałych i zaangażowanych przewodniczących, które poświęcały swój czas i energię dla dobra organizacji. Dzięki temu Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce nadal istnieje.

Na Pani ręce, Pani Mario dla wszystkich poprzednich przewodniczących, byłych i obecnych członkiń składamy życzenia z okazji jubileuszu, życzymy, aby koło działało prężnie jak dotychczas, rozsławiając tradycje kulturowe tego regionu. Życzymy wytrwałości i sukcesów, żeby ta dobra passa trwała nadal, a w życiu osobistym życzymy zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Świętujcie na całego cokolwiek to znaczy. Wszystkiego najlepszego.
Anna Świegot
Eugeniusz Tomaszek redaktor naczelny
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy i www.powiatowy.pl Kępno/Wieruszów

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kamila
2 miesięcy temu

Piękny jubileusz. Proszę przyjąć gratulacje. Co do chóru to działać, działać, tylko skąd brać takich księży. Pozdrawiam.