Ogłoszenie o pomiarach geodezyjnych

OGŁOSZENIE
Zgodnie z umową nr 51/2020 zawartą dnia 10 listopada 2020r., oraz 52/2020 zawartą dnia
10 listopada 2020r. pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego
a firmą GEOSYSTEM Łukasz Kuropka informujemy, że
w dniach 27.01.2021r. do 10.11.2021r.
będą wykonywane pomiary geodezyjne, w tym pomiary dronem (bezzałogowy statek powietrzny) oraz pomiary klasyczne
na działkach zurbanizowanych w obrębach:
BOLESŁAWIEC, GOLA, KAMIONKA, PIASKI, WIEWIÓRKA.
CHOBANIN, CIESZĘCIN, JUTRKÓW, KLATKA, LUBCZYNA, MIELESZYNEK, WYSZANÓW, PGR LUBCZYNA, m. WIERUSZÓW
Wyżej wymieniona praca geodezyjna zgłoszona została w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieruszowie pod numerem GN.6640.1373.2020 jako dostawa baz danych EGiB.
Zgodnie z Warunkami technicznymi celem pracy jest:
1) dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 t.j.) w zakresie działek ewidencyjnych wraz z aktualizacją użytków gruntowych,
2) uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali, wynikające z obowiązujących aktów prawnych.
Mieszkańców w/w obrębów prosimy o współpracę z pracownikami firmy
GEOSYSTEM Łukasz Kuropka.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z umową nr 51/2020 zawartą dnia 10 listopada 2020r., oraz 52/2020 zawartą dnia
10 listopada 2020r. pomiędzy Związkiem Powiatów Województwa Łódzkiego
a firmą GEOSYSTEM Łukasz Kuropka informujemy, że
w dniach 17.02.2021r. do 19.02.2021r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w godzinach pracy Urzędu
odbędzie się zebranie z zainteresowanymi właścicielami działek ewidencyjnych położonych
w obrębach:
BOLESŁAWIEC, GOLA, KAMIONKA, PIASKI, WIEWIÓRKA.
CHOBANIN, CIESZĘCIN, JUTRKÓW, KLATKA, LUBCZYNA, MIELESZYNEK, WYSZANÓW, PGR LUBCZYNA, m. WIERUSZÓW
Wyżej wymieniona praca geodezyjna zgłoszona została w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieruszowie pod numerem GN.6640.1373.2020 jako dostawa baz danych EGiB.
Zgodnie z Warunkami technicznymi celem pracy jest:
1) dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 t.j.) w zakresie działek ewidencyjnych wraz z aktualizacją użytków gruntowych,
2) uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, danych osobowych Właścicieli nieruchomości.
3) właściciele powinni okazać aktualny dokument tożsamości, oraz dokumenty potwierdzające prawo własności/władania nieruchomością, celem aktualizacji danych.
Mieszkańców w/w obrębów prosimy o zachowanie środków ostrożności związanych z panującą sytuacją epidemiologiczną w Państwie.
GEOSYSTEM Łukasz Kuropka.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenie płatne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments