ZSCKR w Lututowie w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego utworzyło Krajową Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych.

 

Do KSGD należeć będą gospodarstwa rolne z poszczególnych województw, których osiągnięcia i doświadczenie mają stanowić wzór dla innych gospodarstw znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem utworzenia Sieci jest konieczność wdrażania innowacji, a także upowszechnianie dobrych praktyk rolnych i produkcyjnych w gospodarstwach.

19 stycznia br. podpisano porozumienie, na mocy którego, do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych dołączyło gospodarstwo, którego dysponentem jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie.

W ramach ustaleń, wynikających z zawartego porozumienia, na terenie Gospodarstwa Szkolnego ZSCKR w Lututowie, przy współpracy z CDR i ŁODR przeprowadzane będą pokazy demonstracyjne dla grup szkoleniowych. Pokazy te dotyczyć będą stosowanych w gospodarstwie innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie i środowiskowo metod produkcji rolniczej lub innych form aktywności zawodowej wraz z udostępnieniem danych technologiczno-ekonomicznych.

Dzięki przystąpieniu do KSGD ZSCKR w Lututowie uzyska dodatkowe korzyści. Nauczyciele będą mieli nieodpłatny dostęp do branżowych wydawnictw pozostających w dyspozycji ŁODR, a także będą mogli rozwijać swój warsztat pracy poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

O szczegółach porozumienia rozmawiano podczas wizyty studyjnej, jaką w lututowskiej szkole odbyli w dniu 2-go lutego przedstawiciele Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach: Katarzyna Bryk – główny specjalista ds. zbóż i oleistych oraz Ireneusz Sadowski – kierownik działu technologii produkcji rolniczej. Podczas rozmów goście mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką lututowskiego gospodarstwa, kierunkami produkcji i posiadanym sprzętem technicznym. Przybyli zwiedzili również pracownie w głównym budynku szkoły.

Jestem przekonany, że przynależność do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych przyczyni się do promocji nie tylko ZSCKR w Lututowie, ale i samego Lututowa, a wszystkim, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w pokazach, dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Robert Majchrowicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Lututów. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments