145 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w Wielkopolsce

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

O pomoc mogą ubiegać się  gminy, spółki w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego, a także związki międzygminne. Łączna pula środków wynosi ponad 145 mln zł, a nabór wniosków odbędzie się od 1 do 15 kwietnia 2022 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich od wielu lat zmienia oblicze polskiej wsi. Liczne inwestycje realizowane w ramach środków z programu ułatwiają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie, poprawią bezpieczeństwo oraz podnoszą komfort życia. Jednym z działań wpisujących się w ten trend jest modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej w gminach. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansowaną w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów służących do zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Środki pochodzą z wydłużonego o dwa lata Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach nowego Europejskiego Instrumentu Odbudowy.

Potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową są ogromne. Zarząd Województwa Wielkopolskiego widząc zainteresowanie gmin wykonaniem tego typu zadań przygotował nabór wniosków, których dofinansowanie może wynieść nawet 100%. Łączna pula środków na ten cel wynosi 145 mln zł. W obliczu licznych kosztów, z którymi borykają się obecnie samorządy taka forma pomocy niezaprzeczalnie daje szanse budowy i  unowocześniania infrastruktury ściekowo-wodociągowej w gminach. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Nabór realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Dofinasowanie przewidziano dla inwestycji na terenach miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Ponadto zwiększeniu uległ maksymalny limit środków który obecnie wynosi aż do 5 mln zł na beneficjenta. Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych  Ponadto rozszerzono zakres wsparcia o możliwość budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100m3. Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-15 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są na stronie Urzędu http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2022/03/17/nabor-wnioskow-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa-2/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments