XLVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 28 kwietnia 2022 roku odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której została przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2021 rok. Raport ten został przedstawiony przez Starostę Stefana Pietrasa na poprzedniej sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, która odbyła się 31 marca 2022 roku.

Zgodnie z wymogiem ustawowym, po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2021 rok, rada powiatu przeprowadziła głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Następnie Starosta Stefan Pietras omówił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, po czym radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. W dalszej kolejności odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu powiatu. Radni udzielili zarządowi powiatu absolutorium.

Na sesji radni podjęli także uchwały: w sprawie rozpatrzenia skargi, w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego na rzecz Skarbu Państwa, w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022 – 2030 oraz w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok. W trakcie obrad Radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Wieruszowskiego oraz ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments