Projekt „Cyfrowa Gmina” Trzcinica

W Gminie Trzcinica realizowany jest program grantowy „Cyfrowa Gmina” finansowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Wartość projektu w gminie Trzcinica to 148 000,00 złotych a jego realizacja zaplanowana jest do września 2023 roku. Projekt ten obejmuje swoim działaniem głównie zabezpieczenie cyberbezpieczeńsrtwa samorządowych  systemów informatycznych wraz ze szkoleniami dla pracowników oraz zapewnienie dostępu do internetu.

Dotychczas przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienie dostępu do internetu. Zakupiono 3 sztuki komputerów przenośnych do UG Trzcinica oraz 3 sztuki jednostek centralnych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy oraz Filii w Laskach.

Zakupiono pakiet dostępowy do systemu powiadamiania SMS mieszkańców. Odbędą się szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz audyt Krajowych Ram Interoperacyjności. Zakupione zostanie oprogramowanie zapobiegające wyciekowi danych itp.

Sfinansowane zostanie także utrzymanie platformy z nagraniami sesji Rady Gminy Trzcinica wraz z usługą transkrypcji. Ponadto zakupiony zostanie system mikrofonów konferencyjnych do obsługi posiedzeń Rady Gminy Trzcinica.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments