Kontrowersje wokół uchwał nadających tytuł ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego,,.

W dniu  29 listopada 2022 roku odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego, podczas której radni podjęli trzy uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”.

 

Prawie wszyscy obecni radni głosowali za przyjęciem uchwał ponieważ kapituła nadania tytułu  nie przedstawiła pełnych informacji na temat zgłoszonych kandydatur .

Mimo podjętych działań przez radną powiatową Iwonę Chadryś w sprawie wątpliwości co do postaw moralnych dwóch uhonorowanych mieszkańców powiatu wieruszowskiego na LIII sesji RPW wyjaśnień nie udzielono i obiecano, że nastąpi to w innym czasie.

Faktycznie w dniu 2 lutego 2023 roku po sesji odbyło się nieformalne spotkanie radnych pod kierownictwem Andrzeja Żórawia przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego, na którym praktycznie nic nie wyjaśniono. Spotkanie takie nie jest prawomocne do podejmowania jakichkolwiek decyzji i ustalania dalszego trybu postępowania  czyli wyciszenia problemu.

Uważamy, iż sprawa ta powinna odbyć się  w trybie debaty na sesji RPW zakończonej podjęciem uchwały o unieważnieniu lub  ważności dwóch uchwał o nadaniu tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego,,. Rada powinna działać transparentnie a radni w świetle kamer powinni podjąć decyzję o tym czy są za łamaniem  czy też nie prawa, które zostało przez Radę uchwalone w roku 2008.

W związku z powyższym w dniu 6 lutego 2023 roku skierujemy pismo do Andrzeja Żórawia przewodniczącego RPW o szczegółowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Stanowisko przewodniczącego Andrzeja Żórawia w sprawie, o której mowa podamy do publicznej wiadomości.

Pismo poniżej.

 

Wieruszów dn. 06.02.2023 r.
Andrzej Żóraw
Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego
Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
 

Dotyczy: Uchwały  Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr LII/ 243/2022 w sprawie nadanie tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego,, oraz Uchwały  Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr lii/241/2022  w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego

Szanowny Panie przewodniczący

W sprawie powyższych dwóch uchwał przeprowadziliśmy rozmowę w dniu 1 grudnia 2022 roku ze starostą Stefanem Pietrasem i wice starostą Markiem Kanickim. W rozmowie tej poinformowaliśmy starostów o wątpliwościach  dot.  postaw moralnych dwóch panów uhonorowanych tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego,,. Jako redaktorzy lokalnych mediów otrzymaliśmy informację od mieszkańców Wieruszowa, iż nadanie tych tytułów jest po pierwsze niezgodne z regulaminem nadawania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego.

Paragraf 3 tego regulaminu stanowi, iż przy nadawaniu tego tytułu bierze się pod uwagę postawę moralną oraz osiągnięcia określone w paragrafie 2 uchwały nr XXIX/142/08

Te postawy moralne właśnie budzą szereg wątpliwości. Jeden  z panów posiada w Instytucie Pamięci Narodowej dokument stwierdzający, iż wstąpił do ORMO /Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej/ w roku 1978 i jego wystąpienie nastąpiło prawdopodobnie z momentem likwidacji ORMO w 1989. Z informacji od świadków/informatorów wiemy również, że aktywność tego pana w tej organizacji w sposób szczególny ujawniła się w okresie stanu wojennego w Polsce.

Drugi pan  w końcówce lat 80. XX wieku zszargał swoją postawę moralną tym, iż na podstawie fałszywych dokumentów uzyskał stanowisko nauczyciela  a później dyrektora szkoły podstawowej w Biadaszkach gm. Galewice.

Dziś możemy  dodać jeszcze jeden niemoralny fakt polegający na tym, że nie otrzymawszy stanowiska  redaktora naczelnego gazety gminnej dopuścił się czynów chuligańskich działając na szkodę mienia społecznego wybijając szyby w oknach urzędu miejskiego w Wieruszowie, jak twierdzą informatorzy.

Z całą odpowiedzialnością  możemy stwierdzić, że kapituła nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego,, nie dopełniła swoich obowiązków nie zaciągając stosownych informacji na temat postaw moralnych tych panów.

Ponadto przygotowano projekty uchwał a  w uzasadnieniach przedstawiono lukratywne/korzystne ich postawy  wprowadzając tym samym radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego w błąd.

Sprawę powyższych uchwał i niekompetencji kapituły starała się podnieść na sesji nr LIII radna RPW Iwona Chadryś. Została jednak wyciszona przez przewodniczącego rady, który obiecał, że sprawa ta będzie omawiana  w innym terminie.

Z informacji, jaką uzyskaliśmy wynika, że w dniu 02.02.2023 r. po nadzwyczajnej LV sesji RPW odbyło się jakieś dziwne nieformalne, nie transparentne spotkanie radnych, na którym omawiano sprawę powyższych uhonorowanych panów.

Takie działanie pana przewodniczącego i radnych jest wprost karygodne, ponieważ w  sposób nieformalny i niezobowiązujący próbowano uzyskać opinię nt. postaw moralnych tych panów.

Naszym i mieszkańców powiatu zdaniem pan przewodniczący w sposób formalny powinien wnieść pod obrady projekt uchwały stanowiący o uchyleniu lub nieuchyleniu powyższych uchwał.

W trybie pilnym oczekujemy merytorycznych wyjaśnień w sprawie działania kapituły, której jest pan również przewodniczącym oraz nieformalnych działań rady, którymi pan kierował.

Ponieważ zostały naruszone zapisy regulaminu ustanowienia tytułu ..Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego,, jest podstawa skierowania skargi do wojewody łódzkiego w celu unieważnienia powyższych uchwał.

Pana odpowiedź w tym zakresie będzie miała duże znaczenie.

Nie może być tak, że Rada Powiatu Wieruszowskiego uchwala prawo lokalne a następnie w sposób brutalny je łamie i stara się po cichutku w kuluarach zamieść pod przysłowiowy dywan w taki sposób aby społeczność lokalna nie otrzymała  w tym temacie stosownych wyjaśnień.

Z wyrazami szacunku

Eugeniusz Tomaszek
Anna Świegot
Ilustrowany Tygodnik Powiatowy
i powiatowy.pl
Media lokalne

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
niedoszly radny
1 rok temu

chyba czekanie zeby wojewoda zrobi to za nich , ale obciach ale to dobry argument dla wyborców za rok , podejrzewam że podobnych błedów będzie jeszcze wiecej, dobrze że ktos o tym pisze .