Kolejne etapy modernizacji kępińskiego szpitala zakończone

W dniu 28.03.2024 r. na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Kępnie mogliśmy wizytować i uczestniczyć w otwarciu nowego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie.

 

Następnie udaliśmy się do Kępna, gdzie w szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Dziecięcego. Te dwie zrealizowane inwestycje to niesamowity postęp w dążeniu do celu, jakim jest inwestowanie w zdrowie mieszkańców powiatu kępińskiego i  potrzebującym pomocy medycznej mieszkańców ościennych powiatów.

W uroczystości wzięły udział zaproszeni goście.

Pani Andżelika Możdżanowska   poseł do parlamentu europejskiego, przedstawicielka wojewody wielkopolskiego, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele wykonawców, zarząd starostwa powiatowego na czele ze starostą Robertem Kieruzalem i wicestarostą   Alicją Śniegocką, radni powiatowi, pracownicy starostwa, personel medyczny otwieranych oddziałów  z panią dyrektor  Beatą Andrzejewską wraz z ordynatorami oddziałów oraz lokalne media.

KOSZTY BUDOWY OBIEKTU W GRĘBANINIE:

Tytuł zadania: „Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek  wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – Etap I”

Zadanie realizowane przy udziale dwóch dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Koszt całkowity inwestycji – 21 813 314,29 złotych w tym:

– dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie – 5 500 000,00 złotych

– dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskana przez Powiat Kępiński wraz z odsetkami – 7 519 316,03 złotych

– wkład własny Powiatu Kępińskiego – 5 693 998,26 złotych
– wkład Gminy Baranów – 1 000 000,00 złotych
– wkład Gminy Rychtal – 1 000 000,00 złotych
– wkład Gminy Perzów – 500 000,00 złotych
– wkład Gminy Bralin – 300 000,00 złotych
– wkład Gminy Trzcinica – 300 000,00 złotych

Tytuł zadania: „Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek  wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – Etap II”

Zadanie realizowane ze środków  dotacji celowej z budżetu państwa
Koszt inwestycji zgodnie z rozliczeniem 4 449 017,72 złotych w tym:
– dofinansowanie 2 700 000,00 złotych
– wkład własny Powiatu Kępińskiego 1 749 017,72 złotych

Chronologia realizacji tego projektu:

  • 7 sierpnia 2020 roku – w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku

Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca zadania miał przedłożyć trzy koncepcje projektowe, po wyborze jednej w ciągu kolejnych 6 miesięcy powstał projekt. Wykonawcą zadania zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową było – C+HO aR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Wartość zlecenia to 168 448,50 złotych

  • 12 grudnia 2020 roku – środki w ramach pierwszej z dotacji (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 7 000 000 złotych trafiają na konto Powiatu Kępińskiego
  • We wrześniu 2021 roku do Starostwa Powiatowego docierają wizualizacje projektowanego obiektu
  • 9 maja w parku przy Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Grębaninie podpisana została druga umowa na dofinansowanie rozbudowy oddziału w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 5 500 000,00 złotych. Stroną umowy był SPZOZ w Kępnie
  • 17 maja 2022 roku podpisana została umowa z wykonawcą zadania tj. Kępińskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Handlu i Usług „PBK” sp. z. o.o. na realizację I etapu inwestycji. Wartość zadania to 20 344 791,26 złotych.
  • Wraz z początkiem czerwca 2022 roku ruszyły prace ziemne.
  • 9 sierpnia 2022 r. w Grębaninie odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego.
  • 28 czerwca 2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – etap II”

Finalnie w Grębaninie obok zabytkowego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego powstał nowy dwukondygnacyjny budynek o tożsamej funkcji, który jest połączony z budynkiem istniejącym za pomocą łącznika. Zakres zadania obejmował także projekt zagospodarowania terenu. Nowy budynek położony jest na północ w stosunku do budynku.

Powierzchnia zabudowy to 1911,80m² w tym budynek leczniczo-rehabilitacyjny – 1780,00m²i łącznik 131,80m².
Parter nowego budynku został zaplanowany jako stricte część usługowa, dostępna zarówno dla pacjentów zakwaterowanych w ośrodku, jak i dla przyjezdnych pacjentów jednodniowych i podzielona na trzy strefy funkcjonalne:
1) Strefa kinezyterapii z gabinetami masażu i wejściem głównym
2) Strefa fizykoterapii
3) Strefa personelu z częścią techniczną

Piętro zaplanowano jako typowy oddział łóżkowy dla pacjentów, w którym znalazły się 23 pokoje jedno, dwu i trzyosobowe z łazienkami, mieszczące w sumie 48 osób. Dodatkowo na tym poziomie, w osobnej strefie, zaprojektowano 3 izolatki. Na granicy strefy oddziału łóżkowego i strefy z izolatkami zaprojektowano dyżurkę pielęgniarską z pokojem przygotowawczym, magazyn czysty, magazyn na sprzęt medyczny oraz pomieszczenie porządkowe i brudownik. Całość uzupełnia świetlica zlokalizowana nad wejściem głównym do budynku oraz kuchenka oddziałowa z aneksem kuchennym dla pacjentów.

W dniu dzisiejszym oddany został  budynek. Jak poinformował starosta Robert Kieruzal  trwają przetargi na zakup wyposażenia oddziału. Koszt tych zakupów wyniesie  ponad 4 000 000 zł.  W następnym etapie zrealizowana zostanie modernizacja starego budynku  której koszt wyniesie ponad 10 000 000 zł. Środki na ten cel zostały już zabezpieczone. Zakończenie modernizacji tego ośrodka sprawi, że przebywający tam pacjenci otrzymają fachowa pomoc medyczną w bardzo komfortowych warunkach.

Kolejna uroczystość odbyła sie na Oddziale Dziecięcym w placówce szpitalnej w Kępnie. Zakres modernizacji tego oddziału przedstawiał sie następująco:

KOSZTY modernizacji Oddziału Dziecięcego :

Tytuł zadania: „Przebudowa Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Koszt inwestycji zgodnie z promesą i umową z firmą JOKPOL. – 5 499 688,50 złotych w tym:
– dofinansowanie – 4 134 569,09 złotych
– wkład własny Powiatu Kępińskiego – 1 365 119,41 złotych
Zadanie realizowane przez Powiat Kępiński w ramach dotacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Wniosek zgłoszono do 2 edycji programu w dniu 22.02.2023r.
Zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania i udzielenie wstępnej promesy 14.06.2023r.
Ogłoszenie postępowania przetargowego w dniu 14.03.2023r.
Promesa główna z dnia 11.05.2023r.
Podpisanie umowy z wykonawcą zadania – PPHU JOKPOL Józef Kołodziej -22.05.2023r.
Termin wykonania prac – 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zakres inwestycji obejmował dostosowanie oddziału dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakres robót obejmował wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem do przepisów sanitarno – higienicznych, pożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, nowe węzły sanitarne, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazów medycznych, wody lodowej, instalacji nisko prądowych, wymiany stolarki drzwiowej, wymiany stolarki okiennej, montażu osprzętu sanitarnego i elektrycznego, wymiany grzejników, remontu punktów sanitarnych, wyposażenia oddziału w nowy sprzęt i meble.. Obecnie w oddziale funkcjonuje 15 łóżek dla małych pacjentów.

Zaczęło się od lądowiska  dla helikoptera a potem  kolejne inwestycje  na które wyłożono duże środki pozyskane z różnych żądeł  i na dziś można to podsumować do kwoty ok. 80 mln złotych.  Nie jest to oczywiście stan końcowy i będą starania o środki na modernizację kolejnego oddziału a takim jak twierdzi personel powinien być odział chirurgiczny.

Z pełna odpowiedzialnością można stwierdzić, że Powiat Kępiński , Starostwo Powiatowe, dyrekcja szpitala stanęli na wysokości zadania i inne powiaty mogą w tej dziedzinie  z Kępna brać przykład.

Pani dyrektor Beta Andrzejewska poinformował ze od maja 2024 roku zostanie uruchomiana pomoc medyczna w zakresie  ortopedii urazowej dla dzieci.

Od Redakcji ITP i powiatowy.pl

Dziękujemy za zaproszenie na uroczystość i gratulujemy zarządzającym szpitalem zrealizowania zaplanowanych inwestycji. A prywatnie zdrowych, spokojnych świąt, odpoczynku, dużo wiosennego słoneczka  i bogatego zajączka.

Anna Świegot

E. Tomaszek

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments